Realizowane projekty

 

Przetargi

 

„Wykonanie usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu – przemysłowej oprawy LED z przeznaczeniem do wysokich pomieszczeń o wysokich temperaturach pracy”

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II:

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Cel projektu:

Projekt zakłada opracowanie i przebadanie nowego układu zasilania stałoprądowego z wysokim IP odpornego na wysokie temperatury otoczenia. Układ elektroniczny będzie miał zastosowanie w oprawie przemysłowej do wysokich pomieszczeń o wysokich temperaturach. Oprawa złożona będzie z tłoczonych profili aluminiowych będących pasywnym elementem chłodzącym. Oprawa wymaga zastosowania układu zasilania, który nie jest dotychczas dostępny na rynku i wymaga zaprojektowania i wdrożenia do produkcji rozwiązania przewidzianego do wysokich temperatur pracy.

 

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 98 387.60 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 79 989.90 PLN

Dofinansowanie: 63 991.90 PLN

 

Termin realizacji projektu: 03.01.2017 r. – 31.07.2017 r.

www.mapadotacji.gov.pl

„Zakup usługi doradczej opracowania krótkookresowej strategii – Planu Rozwoju Eksportu – dla firmy LUXON sp. z o.o.”

 Stopka UE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw konkursy horyzontalne”,

Typ projektu 1.4 D „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”

 

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest usługa doradcza opracowania krótkookresowej strategii – Planu Rozwoju Eksportu. Projekt realizowany jest przez firmę Luxon sp. z o.o., działającą w branży oświetlenia LED od 2008 roku i ma na celu rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, która obecnie stanowi tylko około 9% całości sprzedaży. Ponieważ jest to poziom niezadowalający dla Zarządu Wnioskodawcy, zdecydowano się na podjęcie działań, które pozwolą zdecydowanie zwiększyć udział eksportu w przychodach firmy. Opracowanie PRE jest jednym z elementów strategii rozwijania sprzedaży poza granicami Polski.

 

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 19 680,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 16 000,00 zł

Dofinansowanie: 13 600,00 zł

 

Termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.12.2016 r.

www.mapadotacji.gov.pl

Zapisz się do Newslettera!

  • Zobaczysz jak nasi klienci oszczędzają energię elektryczną, używając opraw w technologii LED
  • Otrzymasz informacje dotyczące nowych produktów
  • Otrzymasz bezpłatny katalog na lata 2016/2017