Zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe
 • Załącznik 1 Formularz ofertowy
 • Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązania
 • Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik 4 Lokalizacja stoiska
 • Wydłużenie terminu składania ofert do zapytania nr 01LUXON2017
 • Pytania i wyjaśnienia
 • Realizowane projekty

   

  Przetargi

   

  „Wykonanie usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu – przemysłowej oprawy LED z przeznaczeniem do wysokich pomieszczeń o wysokich temperaturach pracy”

  w ramach

  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

  Oś priorytetowa II:

  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

  działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

  poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

   

  Cel projektu:

  Projekt zakłada opracowanie i przebadanie nowego układu zasilania stałoprądowego z wysokim IP odpornego na wysokie temperatury otoczenia. Układ elektroniczny będzie miał zastosowanie w oprawie przemysłowej do wysokich pomieszczeń o wysokich temperaturach. Oprawa złożona będzie z tłoczonych profili aluminiowych będących pasywnym elementem chłodzącym. Oprawa wymaga zastosowania układu zasilania, który nie jest dotychczas dostępny na rynku i wymaga zaprojektowania i wdrożenia do produkcji rozwiązania przewidzianego do wysokich temperatur pracy.

   

  Całkowite wydatki na realizację projektu:

  Wydatki ogółem: 98 387.60 PLN

  Wydatki kwalifikowalne: 79 989.90 PLN

  Dofinansowanie: 63 991.90 PLN

   

  Termin realizacji projektu: 03.01.2017 r. – 31.07.2017 r.

  www.mapadotacji.gov.pl  „Zakup usługi doradczej opracowania krótkookresowej strategii – Planu Rozwoju Eksportu – dla firmy LUXON sp. z o.o.”

   Stopka UE

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  Oś Priorytetowa 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw konkursy horyzontalne”,

  Typ projektu 1.4 D „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”

   

  Cel projektu:

  Przedmiotem projektu jest usługa doradcza opracowania krótkookresowej strategii – Planu Rozwoju Eksportu. Projekt realizowany jest przez firmę Luxon sp. z o.o., działającą w branży oświetlenia LED od 2008 roku i ma na celu rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, która obecnie stanowi tylko około 9% całości sprzedaży. Ponieważ jest to poziom niezadowalający dla Zarządu Wnioskodawcy, zdecydowano się na podjęcie działań, które pozwolą zdecydowanie zwiększyć udział eksportu w przychodach firmy. Opracowanie PRE jest jednym z elementów strategii rozwijania sprzedaży poza granicami Polski.

   

  Całkowite wydatki na realizację projektu:

  Wydatki ogółem: 19 680,00 zł

  Wydatki kwalifikowalne: 16 000,00 zł

  Dofinansowanie: 13 600,00 zł

   

  Termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.12.2016 r.

  www.mapadotacji.gov.pl

  Zapisz się do Newslettera!

  • Zobaczysz jak nasi klienci oszczędzają energię elektryczną, używając opraw w technologii LED
  • Otrzymasz informacje dotyczące nowych produktów
  • Otrzymasz bezpłatny katalog na lata 2016/2017

  Menu