Viessmann Sp. z o.o.

Ultima:LED luminaires in the production and storage parts

Manufacturer of heating and cooling systems, Viessmann, decided to modernize the lighting system in the production hall and the warehouse in which Ultima:LED luminaires appeared. In addition, outdoor areas were also illuminated. The facility was also equipped with a LED lighting control system.


See investment after modernization


See other realizations


Modernizacja oswietlenia branza FMCG

AMPLUS Sp. z o.o. – Modern distribution of vegetables and fruits

AMPLUS is one of the leading Polish producers and distributors of fresh fruit and vegetables. The company has been operating for 25 years, providing wholesale deliveries worldwide. Since the 1990s, the company has been working closely with retail chains to ensure that the products delivered are fresh and tasty.

Read More

Oprawy przemysłowe Highbay w magazynie wysokiego składowania firmy Grene Kramp - Luxon LED

GRENE KRAMP – Intelligent lighting management

Dzięki optymalizacji rozmieszczenia opraw oraz automatyzacji zarządzania ich pracą uzyskaliśmy maksymalną redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej. Dla firmy Kramp ważna była także możliwość bieżącego otrzymywania informacji o...

Read More


Do you need help
with making a choice?

Contact us

+48 511 916 484

9.00 – 16.00

office@luxon.pl

Write to us