Modernizacja obiektu przemysłowego zazwyczaj wiąże się z wieloma aspektami. Każde z nich ma na celu obniżenie energochłonności budynku, poprawę komfortu pracowników, bądź wzrost efektywności wykonywanych prac. Modernizacja oświetlenia jest jednym z elementów ulepszeń przedsiębiorstwa. Informacje na temat prawidłowego montażu oświetlenia na hali produkcyjnej, przedstawiliśmy w poniższym opracowaniu.

Oświetlenie hali produkcyjnej – wyzwania i trudności

Wymiana oświetlenia hali zazwyczaj musi przebiegać w trakcie działających linii wytwórczych i pracujących maszyn. To jednak nie jedyne wyzwania. Podczas montażu oświetlenia na hali produkcyjnej należy także zwrócić uwagę m.in. na:

  • czynności w niej wykonywane,
  • wysokość pomieszczeń,
  • doświetlenie stanowisk roboczych,
  • stopień zapylenia,
  • wysokie temperatury,
  • inne czynniki.
prawidłowy montaż oświetlenia na hali produkcyjnej

To te dane warunkują często sposób montażu i wybór odpowiednich źródeł światła. Dobór opraw przemysłowych LED powinien być poprzedzony audytem oświetlenia.

jak zamontować oświetlenie na hali produkcyjnej

Sposoby oświetlenia hali z wykorzystaniem przemysłowych lamp LED

jaki panel led do biura

Oprawy wykorzystywane do oświetlenia stanowiskowego i ogólnego w obiektach produkcyjnych oraz magazynowych powinny być dostosowane do panujących tam warunków. Należy uwzględnić wytyczne zawarte w normach czy innych aktach prawnych, które wskazują minimalne wartości niektórych parametrów. W szczególności dotyczy to odpowiedniego natężenia oświetlenia.

Projekt oświetlenia hali produkcyjnej jest niezbędnym elementem do wykonania montażu opraw. To w nim zawarte są wszystkie niezbędne do tego dane, m.in. ilość oraz typ zastosowanych lamp czy odległości między poszczególnymi oprawami. W halach magazynowych i produkcyjnych najczęściej wykorzystuje się oprawy typu High bay LED, a także oferowane przez nas lampy Ultima LED i Industrial LED.

jak przyśpieszyć montaż lamp oświetleniowych

Jak zamontować oświetlenie na hali produkcyjnej?

montaż oświetlenia na hali produkcyjnej

Podczas wymiany opraw w obiektach przemysłowych należy przede wszystkim mieć na uwadze bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno osób przeprowadzających instalację jak i samych pracowników przebywających w obiekcie. Ryzykowne czynniki powinny zostać zminimalizowane, a sam montaż powinny wykonywać osoby, które wiedzą jak prawidłowo zamontować oświetlenie na hali produkcyjnej.

Tabliczka z punktami

Dokumentem i narzędziem pomocniczym podczas instalacji nowych opraw jest plan montażowy. Jest to zoptymalizowana instrukcja działań instalacyjnych, która ma na celu minimalizację ich wpływu na działanie przedsiębiorstwa. Uwzględnia się w nim w szczególności ochronę pracowników danego zakładu jak i produkowanych elementów. W trakcie tworzenia planu montażowego niezbędne są rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za proces produkcyjny. Dzięki uzyskanym od nich wskazówkom możliwe jest sprawne i bezpieczne przeprowadzenie montażu oświetlenia na hali produkcyjnej.

prawidłowy montaż oświetlenia na hali produkcyjnej

Warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre gałęzie przemysłu wymagają specjalnego podejścia do modernizacji oświetlenia. Montaż opraw na tego typu halach produkcyjnych związany jest z wieloma wyzwaniami. Niekiedy zdarza się, że instalatorzy muszą pracować z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz w celu bezpiecznego montażu konieczne jest zastosowanie przez nich specjalistycznych kombinezonów. Dlatego dla ochrony obiektu i procesów w nich przeprowadzanych warto jest korzystać z doświadczonych firm oferujących montaż oświetlenia.

jak prawidłowo przeprowadzić montaż oświetlenia na hali produkcyjnej

Planujesz modernizację oświetlenia w swoim zakładzie? W Luxon zrealizowaliśmy wiele inwestycji dla partnerów przemysłowych. Skontaktuj się z nami, a my zaoferujemy Ci kompleksową usługę związaną z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED.

Zapraszamy do kontaktu!

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

audyt

Zobacz pozostałe artykuły


Modernizacja Luxon dla Swiss Krono najlepszą inwestycją oświetleniową 2023

Już drugi rok z rzędu zgarniamy nagrodę na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy modernizację oświetlenia, którą zrealizowaliśmy dla zakładu produkcyjnego  Swiss Krono.

Więcej Info

Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info


Luxon kontakt

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody