Żeby uzyskać dofinansowanie na działania obniżające energochłonność firmy, warto wcześniej zwrócić uwagę na to, jaki istnieje związek między modernizacją oświetlenia a systemem białych certyfikatów. Należy pamiętać, że dodatkowe źródła finansowania zwiększają opłacalność danej inwestycji. A wymiana przestarzałych lamp skutkuje znaczną ilością zaoszczędzonej energii.

Dlatego w artykule poruszamy kwestie:

  • Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z dofinansowania?
  • Co powinien zawierać audyt i kto może go wykonać?
  • Jak wygląda decyzja o przyznaniu białego certyfikatu i co z nią zrobić?

Biały certyfikat a modernizacja oświetlenia

Wymiana urządzeń oraz instalacji wykorzystywanych np. w procesach przemysłowych, jak i inwestycja w efektywne źródła światła, są działaniami służącymi poprawie efektywności energetycznej. Wpisują się w priorytetową ideę polityki energetycznej Unii Europejskiej, związaną z redukcją zużycia energii. Dzięki czemu do tych, jak i innych przedsięwzięć przedstawionych w ustawie o efektywności energetycznej, można uzyskać białe certyfikaty.

modernizacja oświetlenia a białe certyfikaty
Nowoczesne oświetlenie LED w hali Offset firmy Werner Kenkel

O czym należy pamiętać, żeby skorzystać z dofinansowania?

Zdobycie dofinansowania z systemu białych certyfikatów wiąże się z szeregiem działań. Przede wszystkim należy:

  • Zaplanować inwestycję dającą oszczędności energii, taką jak np. wymiana oświetlenia.
  • Wyznaczyć ilość redukowanej energii i przedstawić ją wielkością oszczędności energii wyrażoną w toe (tonach oleju ekwiwalentnego). Warunkiem jest minimalna wartość: 10 toe, co stanowi 116,3 MWh.
  • Zrealizować audyt ukazujący uzyskane oszczędności poprzez zaplanowaną i dopasowaną do możliwości finansowych modernizację oświetlenia.
  • Zrealizować audyt ukazujący uzyskane oszczędności poprzez zaplanowaną i dopasowaną do możliwości finansowych modernizację oświetlenia.
modernizacja oświetlenia a system białych certyfikatów

Warto wspomnieć, że niektóre firmy np. Luxon LED, udzielają pełnego wsparcia w całym procesie związanym z uzyskaniem białego certyfikatu. Mogą one być podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku za Klienta, a to upraszcza całą procedurę.

wymiana oświetlenia na led

Audyt efektywności energetycznej podstawą ubiegania się o biały certyfikat

Wraz z wnioskiem o certyfikat, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia audytu przedsięwzięcia jako załącznika. Mogą go wykonać jedynie uprawnieni audytorzy efektywności energetycznej. Dokument ten potwierdza ilość planowanej do uzyskania oszczędności energii za pośrednictwem energooszczędnych produktów oświetleniowych. Dzięki temu, wyliczana jest rzeczywista efektywność przedsięwzięcia. W audycie konieczne jest także umieszczenie krótkiego opisu planowanej inwestycji służącej poprawie efektywności energetycznej.

Uzyskanie białego certyfikatu

Wniosek oraz audyt są w ciągu 60 dni weryfikowane przez URE. Po tym okresie wydawana jest decyzja o przyznaniu białego certyfikatu, połączona z promesą zadeklarowanej ilości toe. Zdobyte świadectwa efektywności energetycznej to zbywalne prawa majątkowe, równoważne z zyskami wynikającymi z oszczędności energii wskutek realizacji inwestycji, jaką jest np. modernizacja oświetlenia.

biały certyfikat a modernizacja oświetlenia
oświetlenie hali produkcyjnej

Należy jednak pamiętać, że uzyskiwanie świadectw efektywności energetycznej wiąże się także z pewnymi ograniczeniami. Zalicza się do nich sytuacje, w których na daną inwestycję została wcześniej przyznana premia termomodernizacyjna, lub jej przyznanie spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej.

Hej,

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij formularz i zadaj je naszym specjalistom.

Pomożemy Ci w doborze optymalnych rozwiązań.

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info

jak przeliczyć lumeny na waty

Lumeny na waty – jak przeliczyć strumień świetlny?

Strumień świetlny oświetlenia LED podawany jest w lumenach. Natomiast w przypadku tradycyjnych źródeł światła zazwyczaj jasność świecenia była określana za pośrednictwem pobieranej przez nie mocy w watach. Żeby móc choć w pewnym stopniu porównać oba źródła niezbędny jest przelicznik lumeny na waty. Dlatego w tym artykule poruszamy tą kwestie.

Więcej Info


Potrzebujesz pomocy
w wyborze oświetlenia?

Skontaktuj się z nami

+48 71 733 60 50

9.00 – 16.00

Wypełnij formularz

Napisz do nas