Sektor lotnictwa jest jednym z ciągle rozwijających się działów, w którym wykonane elementy muszą cechować się wysoką jakością. Do tego celu niezbędne jest oświetlenie stanowisk pracy źródłami światła odpowiadającym dokładności wykonywanych na nich prac. Oprawy wykonane w technologii LED poprawiają bezpieczeństwo i komfort pracownikom, przy czym jednocześnie są energooszczędne.

Co zyskał inwestor korzystając z naszych opraw LED i usług?

Znaczek oszczędności na oświetleniu 70% - Luxon LED

Redukcja energii elektrycznej do 70%

System sterowania oświetleniem DALI

Inteligentny system sterowania oświetleniem

Ikona zwrotu z inwestycji 2 lata - Luxon LED

Szybki zwrot inwestycji

Modernizacja oświetlenia lotniska nie musi być kosztowna

Częstym rozwiązaniem, które preferują nasi klienci, jest pomoc w finansowaniu przedsięwzięcia. Wspólnie z partnerami obsługujemy cały projekt, dzięki czemu proces modernizacji przebiega na dogodnych dla klienta warunkach. Ważne jest to, że na bazie wygenerowanych oszczędności, poprzez wymienione oprawy oświetleniowe, pokrywamy całkowite koszty modernizacji, pozostawiając jeszcze oszczędności po stronie naszego klienta.

Wyzwania w modernizacji oświetlenia w branży lotniczej

Wymiana oświetlenia w trakcie produkcji z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Jak zapewnić odpowiednią jakość oświetlenia w obszarach trudno dostępnych?

Podczas szeregu realizacji tego typu projektów zmierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami dotyczącymi zarówno zapewnienia wysokiej jakości oświetlenia jak i samego procesu wymiany opraw.

Produkcja obiektów latających, jakim są samoloty, oraz komponentów do ich wytwarzania wymagają dużej precyzji wykonania, a co za tym idzie oświetlenie stanowisk pracy w tym obszarze jest szczególnie istotne. Przestrzeń produkcyjna obejmuje m.in. prace we wnętrzach samolotów, lakiernie czy hale produkcyjne. Każde z nich posiada inną charakterystykę, w których należy zastosować wyspecyfikowane oprawy.

Zapewnienie odpowiedniej jakości oświetlenia w branży lotniczej w powyższych obszarach, które są szczególnie wymagające dla naszych opraw i parametrów  świetlnych, było dla nas wyzwaniem. Na stanowiskach, gdzie wykonuje się:

 • malowanie elementów (lakiernie), dzięki lepszemu doświetleniu poprawiliśmy warunki pracy, przez co zabezpieczanie i barwienie elementów w ciężkich warunkach jest łatwiejsze, a oprawy wykonaliśmy zgodnie z certyfikatem ATEX,

 • czynności przy skomplikowanych elementach, zastosowaliśmy oprawy podłogowe, co pozwoliło na łatwiejsze i bardziej komfortowe wykonywanie precyzyjnych prac w zacienionych obszarach.

Przedsiębiorstwa, zarówno w branży lotniczej jak i innych dziedzin, nie mogą sobie pozwolić na przestój w ich działaniu związany z realizacją modernizacji oświetlenia. Wiązałoby się to ze stratami dla firm, które mogłyby być porównywalne z potencjalną oszczędnością energii.

W przypadku branży lotniczej montaż nowego oświetlenia w halach produkcyjnych jest trudny z uwagi na:

montaż oświetlenia na hali produkcyjnej
prawidłowy montaż oświetlenia na hali produkcyjnej
prawidłowy montaż oświetlenia na hali produkcyjnej

Wysokość montażu w trudnych obszarach

montaż wykonują nasi doświadczeni instalatorzy m.in. przy zastosowaniu technik alpinistycznych

Montaż opraw w trakcie prac

realizację montażu w trakcie produkcji wrażliwych elementów i podczas działania innych maszyn np. suwnic – modernizację przeprowadzamy ze szczegółowym uwzględnieniem ochrony pracowników zakładu jak i produkowanych elementów

Prace w niebezpiecznych warunkach

prace np. nad kadziami z wodnym roztworem związków chemicznych otwarte zbiorniki zabezpieczamy, a instalatorzy są wyposażeni w specjalne kombinezony ochronne

Z uwagi na to, bazując na doświadczeniu i pracy planistycznej naszych koordynatorów, przy każdym projekcie wypracowujemy optymalny plan montażowy,  który w najmniejszym stopniu ingeruje w działanie przedsiębiorstwa.

cytat

Nasz zespół prace instalacyjne prowadzi bezinwazyjnie i bezpiecznie przy zachowaniu wszystkich zasad BHP, które w zakładzie z branży lotniczej są bardzo restrykcyjne, dzięki czemu proces montażu przebiega bezproblemowo.

Jak pokazuje nasze doświadczenie, nawet najlepszy plan nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zmiennych, które mają miejsce na budowie. Dlatego od samego początku dbamy o komunikację, która zapewnia szybkie i wiążące podejmowanie decyzji. Projektem zarządzamy wspólnie z naszym klientem oraz partnerem w ramach naszego systemu do zarządzania projektami, co pozwala na sprawne i precyzyjne zarządzanie wszystkimi zadaniami.

Oświetlenie w branży lotniczej – przebieg realizacji oraz rozwiązania

Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów, jesteśmy w stanie zidentyfikować potencjalne wyzwania związane z montażem, serwisem oraz bezpieczeństwem oświetlania obszarów pracy związanych ze specjalnymi wymogami . W przypadku każdej z firm wypracowujemy szczegółową instrukcję realizacji projektu, która jest bazą do wykonywania prac podczas całego procesu modernizacji.

Audyt i jego wnioski – co oznaczają w praktyce? 

Pierwszym krokiem jest wizytacja, która ukazuje stan rzeczywisty miejsc, w których planowana jest modernizacja oświetlenia. Na jej bazie oraz uwzględniając uwagi inwestora

cytat

Wykonujemy audyt, którego wynikiem jest zawsze propozycja sposobu optymalizacji wydatków związana ze zużyciem energii elektrycznej na oświetlenie oraz inne wnioski, które dotyczą danego indywidualnego obszaru pracy.

Obejrzyj wideo kompleksowego podejścia do procesu modernizacji oświetlenia

Pokazujemy, jak mogą zmniejszyć się opłaty za energię elektryczną po wymianie oświetlenia na nowoczesne LED oraz jak można zapobiegać ewentualnym dalszym wydatkom na utrzymanie opraw oświetleniowych w dobrej kondycji.

Projekt modernizacji a oszczędność energii elektrycznej

Nasz dział projektowy, uwzględniając wszystkie uwarunkowania m.in. wymiary stanowisk roboczych, wysokości montażu oraz warunki panujące na danym stanowisku (zapylenie, chemia), przystępuje do doboru odpowiednich typów lamp. Na tej podstawie dobiera konkretne oprawy dla każdego z nich. W przypadku branży lotniczej, z uwagi na specyfikę pracy, najczęściej wybierane są:
Ultima LED, Industrial LED, Highbay LED, Skylight LED.

Oświetlenie dopasowane do potrzeb

Żeby zmaksymalizować oszczędności energii, dostosowujemy poszczególne parametry opraw do specyficznych warunków w jakich mają pracować. Przykładowo w jednej z realizacji konieczne były zmiany strumienia lamp Industrial:LED, przy jednoczesnej redukcji jej mocy w taki sposób, żeby na poszczególnych stanowiskach roboczych osiągnąć wymagane natężenie światła. Stanowiska miały różne wysokości,  a także różne wymagania co do natężenia światła. Z uwagi na to, w tym przypadku dostarczyliśmy 6 różnych rodzajów lampy Industrial:LED.

Inteligentne sterowanie oświetleniem – system DALI

System sterowania oświetleniem DALI

W halach z dużą ilością świetlików klienci często decydują się na montaż czujników natężenia światła wpadającego. Każdy z nich łączy się za pośrednictwem protokołu DALI, dzięki czemu natężenie w tych obiektach może cały czas być utrzymywane na stałym, normatywnym poziomie. Przy zastosowaniu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem w słoneczne dni do hal wpada duża ilość światła, przez co źródła światła redukują swoją moc. Dzięki temu powierzchnie robocze nie zostają prześwietlanie, a koszty utrzymania przedsiębiorstwa są jeszcze niższe.

Dedykowane oprawy LED dla danej branży

Mając na uwadze specyficzne warunki pracy w niektórych obszarach, nasz dział badań i rozwoju może zaprojektować całkowicie nową lampę, która będzie posiadała dedykowane rozwiązania i funkcjonalności.

Jedna z realizacji obejmowała oświetlenie podłogowe, które znajduje się w przestrzeni po której przemieszczają się pracownicy, więc wymaga częstszego serwisowania. Było to sporym wyzwaniem, dlatego nasi inżynierowie z działu R&D wykonali od podstaw projekt lampy podłogowej Floorlight LED, która wyróżnia się modułową budową, dzięki czemu dział utrzymania ruchu może wykonać sprawnie ewentualne wymiany elementów oprawy. Powoduje to znaczne obniżenie kosztów serwisu i eksploatacji tego oświetlenia, przy jednoczesnym spadku poboru energii elektrycznej i utrzymaniu niezbędnych parametrów oświetleniowych stanowiska.

Oświetlenie pomieszczenia jakim jest lakiernia, musi spełniać szereg wymogów z uwagi na  bezpieczeństwo na wypadek ewentualnej awarii jakiegokolwiek podzespołu elektronicznego. W tym celu dla tego projektu stworzyliśmy nową oprawę Industrial:LED, spełniającą restrykcyjne wymagania certyfikacji ATEX, dedykowaną do pracy w strefach EX.

cytat

W lakierniach oprócz wysokiego natężenia i równomierności światła musieliśmy wziąć pod uwagę bezawaryjność całej instalacji oświetleniowej, co zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami. Dzięki temu bezpieczeństwo pracowników jest na najwyższym poziomie.

Jan Scheffler
Key Account Manager in der DACH Region

Funkcja CLO pozwalająca utrzymać natężenie światła na zadanym poziomie przez długi okres użytkowania

Wykonując modernizację oświetlenia na LED trzeba pamiętać, że każde źródło światła ulega degradacji w czasie. Podczas użytkowania natężenie źródła światła spada, co jest naturalnym procesem, dlatego należy zwrócić uwagę na to, ile będzie ono wynosić za kilka czy kilkanaście lat. Przykładowo, jeśli na stanowisku wymagany jest poziom natężenia oświetlenia wynoszący 300 lx, czyli tyle ile zapewniają lampy w dniu ich montażu, to za kilka lat będzie ono niższe niż oczekiwana wartość.

Żeby uniknąć takich sytuacji, sugerujemy zastosowanie opraw wyposażonych w układy zasilania posiadające funkcję CLO (Constant Lumen Output). Dzięki tej opcji, na powierzchni roboczej przez przynajmniej kilka najbliższych lat, natężenie światła utrzymane będzie na stałym wymaganym poziomie.

Jakie korzyści daje modernizacja oświetlenia w branży lotniczej?

 • Wysokie oszczędności zużycia energii na potrzeby oświetlenia → nawet do 70%
 • Szybki zwrot z inwestycji →  nawet poniżej 2 lat
 • Samofinansowanie się przedsięwzięcia z wygenerowanych oszczędności,
 • Kompleksowa obsługa:  audyt, projekt, finansowanie i montaż, a po wykonanej modernizacji także serwis oraz utrzymanie opraw,
 • Profesjonalna obsługa związana z odpowiednim doborem źródła światła do obszaru zastosowania,
 • Bezinwazyjny i bezpieczny montaż lamp,
 • Zapewnienie równomiernego oświetlenia, nawet w trudno dostępnych miejscach,
 • Bezpieczeństwo użytkowania opraw,
 • Bezawaryjna praca w okresie gwarancji,
 • nawet 10-letnia gwarancja na oprawy.

Nasi klienci z branży lotniczej: 

Luxon kontakt

Masz dodatkowe pytania?

Zadaj je naszemu ekspertowi

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


Modernizacja Luxon dla Swiss Krono najlepszą inwestycją oświetleniową 2023

Już drugi rok z rzędu zgarniamy nagrodę na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy modernizację oświetlenia, którą zrealizowaliśmy dla zakładu produkcyjnego  Swiss Krono.

Więcej Info

Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info


Luxon kontakt

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody