Drodzy Kandydaci,

od dn. 25 maja 2018 roku obowiązywać będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Rozporządzenie”).

W związku z tym, prosimy o zamieszczenie w przesłanym do Nas CV poniższej klauzuli/wyrażanie odpowiednich zgód:

“Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez „Luxon” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzywoustego 85B, 51-166 Wrocław, KRS: 0000138301.
*Wyrażam zgodę na przeprowadzanie w toku rekrutacji wideo –rozmów.
*Wyrażam zgodę na przeprowadzanie w toku rekrutacji testów psychologicznych.
*W związku z chęcią udziału w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez firmę „Luxon” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzywoustego 85B, 51-166 Wrocław, KRS: 0000138301 (dalej: Spółka) zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych również w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę.”


Dodatkowo prosimy o zapoznanie się informacjami o zasadach (nie trzeba ich załączać do dokumentów rekrutacyjnych), na jakich będzie się odbywało przetwarzanie danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku:

Kto będzie administratorem danych?

Administratorem Twoich danych będzie „Luxon” sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzywoustego 85B, 51-166 Wrocław, KRS: 0000138301, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?

Celem przetwarzania danych będzie prowadzenie rekrutacji i zawarcie umowy o pracę/zlecenie/współpracę, a w razie wyrażenia dobrowolnej zgody, także prowadzenie przyszłych rekrutacji.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 kodeksu pracy (w odniesieniu do osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę) oraz w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?

W przypadku rekrutacji, prowadzonych za pośrednictwem portalu pracuj.pl odbiorcą Twoich danych jest Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000584545.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane będą przetwarzane do dnia zakończenia danej rekrutacji , a w przypadku Twojej zgody na przyszłe rekrutacje – dane będą przetwarzane przez okres 12 m-cy od dnia zakończenia rekrutacji (chyba, że zgoda ta została wcześniej cofnięta). Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale także konieczne do celów rekrutacji i zatrudnienia. Podanie Twoich danych osobowych jest również warunkiem zawarcia umowy o pracę/zlecenie/współpracę.
Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Twoje dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.