Planując zakup opraw oświetleniowych, na początku konieczne jest określenie miejsca ich montażu. To ono w dużym stopniu definiuje jakie wymagania dane źródło światła musi spełnić. W celu weryfikacji czy produkt jest odpowiedni do danego obszaru, należy zwrócić uwagę na oznaczenia na oprawach oświetleniowych oraz ich opakowaniach.

oznaczenia graficzne opraw oświetleniowych

Graficzne oznaczenia opraw oświetleniowych

Najczęstszym sposobem znakowania artykułów oświetleniowych są oznaczenia graficzne. Tym sposobem przedstawione są ich cechy charakterystyczne oraz posiadane certyfikaty.

oznaczenia na oprawach oświetleniowych

Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo użytkowania, czyli klasa ochronności. To ona kwalifikuje oprawę do danej grupy z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej.

oznaczenie opraw oświetleniowych

Często można dostrzec znak, jakim jest stopień szczelności. Jest on określany za pośrednictwem symbolu IP z dwoma wartościami liczbowymi. Pierwsza cyfra wskazuje poziom bezpieczeństwa oprawy przed wnikaniem ciał stałych do lampy. Druga natomiast świadczy o ochronie urządzenia przed wodą i wilgocią.

oznaczenia opraw oświetleniowych

Kolejne oznaczenie opraw oświetleniowych to wytrzymałość na uderzenia. Klasa odporności mechanicznej opisywana jest stopniem IK. Może przyjmować wartości od 00 przy całkowitej wrażliwości do 10, gdy osiąga wytrzymałość na uderzenia o energii 20J (dżuli).

Świadectwa oraz deklaracje opraw oświetleniowych

Oznaczenia opraw oświetleniowych dotyczą także świadectw oraz różnych deklaracji, jakimi dana lampa się charakteryzuje.

oznaczenia oprawy oświetleniowej

Najbardziej powszechnym z nich jest deklaracja CE. Mówi ona o tym, że podczas projektowania i produkcji danego produktu zostały spełnione przepisy prawa europejskiego.

Oprawa może być także wyposażona w certyfikat ENEC. Jest on dodatkowym świadectwem zgodności, że proces tworzenia danego wyrobu jest zgodny z właściwymi normami europejskimi.

To najważniejsze oznaczenia graficzne opraw oświetleniowych. Oprócz nich możemy jeszcze znaleźć informacje na temat zasilania, mianowicie jego napięcia oraz częstotliwości sieci. Pozostałe z nich np. symbole źródła światła w lampie są dodatkowymi danymi.

Hej,

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij formularz i zadaj je naszym specjalistom.

Pomożemy Ci w doborze optymalnych rozwiązań.

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info

jak przeliczyć lumeny na waty

Lumeny na waty – jak przeliczyć strumień świetlny?

Strumień świetlny oświetlenia LED podawany jest w lumenach. Natomiast w przypadku tradycyjnych źródeł światła zazwyczaj jasność świecenia była określana za pośrednictwem pobieranej przez nie mocy w watach. Żeby móc choć w pewnym stopniu porównać oba źródła niezbędny jest przelicznik lumeny na waty. Dlatego w tym artykule poruszamy tą kwestie.

Więcej Info


Potrzebujesz pomocy
w wyborze oświetlenia?

Skontaktuj się z nami

+48 71 733 60 50

9.00 – 16.00

Wypełnij formularz

Napisz do nas