Koszty energii elektrycznej stale rosną, a z nimi wydatki związane z utrzymaniem obiektu, w tym z oświetleniem. Dlatego przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na modernizację oświetlenia. Proces ten obejmuje wiele etapów. Przed docelową wymianą instalacji, bądź jej części należy na początku przeprowadzić audyt energetyczny oświetlenia. Jest on podstawą i wsparciem do dalszych prac związanych z wykonaniem projektu i wymianą istniejących źródeł światła.

Na czym polega audyt energetyczny oświetlenia?

Jest to szereg czynności przygotowawczych do modernizacji oświetlenia. Jego głównym celem jest ocena aktualnego stanu instalacji oraz określenie potencjału związanego z możliwością zaoszczędzenia energii elektrycznej. Ukazuje także, które działania przyniosą największe korzyści. Audytor, czyli osoba przeprowadzająca audyt, pod uwagę bierze m.in.:

    • wymianę źródeł światła na bardziej efektywne,
    • redukcję bądź zwiększenie ilości oraz mocy lamp,
    • zmianę lokalizacji opraw oświetleniowych,
    • wymianę instalacji elektrycznej.
Ikona zużycia CO2 - Luxon LED

W zakres audytu oświetlenia wchodzą także kalkulacje dotyczące emisji i redukcji CO2 po wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań.

audyt oświetlenia wewnętrznego
projekt oświetlenia na hali

Jak wygląda audyt oświetlenia budynku?

Na wstępie audytu oświetlenia wewnętrznego wykonywana jest inwentaryzacja istniejącej instalacji oświetleniowej, w oparciu o dokumentację techniczną, jeśli takowa jest dostępna. Celem tego etapu jest uzyskanie informacji na temat ilości, typu, mocy oraz rozmieszczeniu opraw oświetleniowych.

Kolejno audytor, na podstawie działania danego przedsiębiorstwa, zobligowany jest do określenia czasu świecenia danej instalacji. Na podstawie powyższych danych wstępnie dobiera natężenia źródeł światła (wg zaleceń zawartych w PN-EN 12464-1) oraz jej barwę. W zależności od stopnia wykonywanej inwentaryzacji istnieje konieczność wykonania projektu fotometrycznego. Dodatkowym elementem może być także propozycja sterowania oświetleniem.

To wszystko staje się bazą do analizy kosztów związanych z modernizacją. Dodatkowo określa się ROI (return of investment, zwrot z inwestycji) oraz przedstawia analizę emisji CO2.

Druga częścią audytu oświetlenia budynku jest audyt oświetlenia zewnętrznego. W tym przypadku audytor musi zwrócić uwagę na możliwość stosowania danych źródeł światła w warunkach zewnętrznych i kierować się zaleceniami dotyczącymi natężeń danych obszarów.

audyt oświetlenia zewnętrznego

Z czym się wiąże audyt energetyczny oświetlenia ulicznego?

Warto mieć na uwadze fakt, że audyt oświetlenia budynku różni się nieco od audytu oświetlenia ulicznego. W tym przypadku, na początku wykonywana jest inwentaryzacja geoinformatyczna, która ma na celu weryfikację istniejących źródeł światła, ale także sieci oświetleniowej. Ponadto na tym etapie pozyskiwane są informacje związane z infrastrukturą drogową (m.in. odległość między słupami, szerokość oraz klasa drogi, liczba obwodów oświetleniowych, stan szaf sterowniczych).

Efektem powyższych prac jest kompleksowy raport infrastruktury oświetleniowej wraz z cyfrowym zestawieniem obiektów. Następne etapy audytu oświetlenia ulicznego są analogiczne do tych stosowanych do budynków.

Więcej informacji na temat oświetlenia ulicznego znajdziesz w naszym e-booku.

audyt energetyczny oświetlenia ulicznego

Nasi specjaliści wykonają bezpłatny audyt oświetlenia, dzięki któremu dowiesz się, ile możesz zaoszczędzić w ciągu roku! Korzystając z naszego audytu, szybko otrzymasz wyniki i porady dedykowanego eksperta. Skorzystaj z naszej oferty, zacznij oszczędzać.

Zapraszamy do kontaktu!

Hej,

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij formularz i zadaj je naszym specjalistom.

Pomożemy Ci w doborze optymalnych rozwiązań.

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


oświetlenie do przymierzalni

Jak oświetlić przymierzalnie? Najczęstsze błędy

Oświetlenie przymierzalni jest jednym z aspektów rzutujących na dochód sklepów odzieżowych. Źródła światła tworzą atmosferę panującą w ich przestrzeni oraz oddziałują na decyzje zakupowe klientów. Właściwie dopasowane oprawy LED mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby zwrotów artykułów.

Więcej Info

Sposoby na oszczędzanie energii w przemyśle.

Metody na oszczędności energii w przemyśle

Rosnące ceny energii, a co za tym idzie, coraz wyższe koszty utrzymania nie są sytuacją korzystną dla przedsiębiorców. W tym roku rachunki dla małych i średnich przedsiębiorstw wzrosły o około 280%, w stosunku do roku poprzedniego. Zmusza to przedsiębiorców do optymalizacji zużycia prądu i poszukiwania źródeł oszczędności.

Więcej Info


Potrzebujesz pomocy
w wyborze oświetlenia?

Skontaktuj się z nami

+48 71 733 60 50

9.00 – 16.00

Wypełnij formularz

Napisz do nas