Koszty energii elektrycznej stale rosną, a z nimi wydatki związane z utrzymaniem obiektu, w tym z oświetleniem. Dlatego przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na modernizację oświetlenia. Proces ten obejmuje wiele etapów. Przed docelową wymianą instalacji, bądź jej części należy na początku przeprowadzić audyt energetyczny oświetlenia. Jest on podstawą i wsparciem do dalszych prac związanych z wykonaniem projektu i wymianą istniejących źródeł światła.

Na czym polega audyt energetyczny oświetlenia?

Jest to szereg czynności przygotowawczych do modernizacji oświetlenia. Jego głównym celem jest ocena aktualnego stanu instalacji oraz określenie potencjału związanego z możliwością zaoszczędzenia energii elektrycznej. Ukazuje także, które działania przyniosą największe korzyści. Audytor, czyli osoba przeprowadzająca audyt, pod uwagę bierze m.in.:

  • wymianę źródeł światła na bardziej efektywne,
  • redukcję bądź zwiększenie ilości oraz mocy lamp,
  • zmianę lokalizacji opraw oświetleniowych,
  • wymianę instalacji elektrycznej.
Ikona zużycia CO2 - Luxon LED

W zakres audytu oświetlenia wchodzą także kalkulacje dotyczące emisji i redukcji CO2 po wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań.

audyt oświetlenia wewnętrznego
Tabliczka z punktami

Jak wygląda audyt oświetlenia budynku?

Na wstępie audytu oświetlenia wewnętrznego wykonywana jest inwentaryzacja istniejącej instalacji oświetleniowej, w oparciu o dokumentację techniczną, jeśli takowa jest dostępna. Celem tego etapu jest uzyskanie informacji na temat ilości, typu, mocy oraz rozmieszczeniu opraw oświetleniowych.

Kolejno audytor, na podstawie działania danego przedsiębiorstwa, zobligowany jest do określenia czasu świecenia danej instalacji. Na podstawie powyższych danych wstępnie dobiera natężenia źródeł światła (wg zaleceń zawartych w PN-EN 12464-1) oraz jej barwę. W zależności od stopnia wykonywanej inwentaryzacji istnieje konieczność wykonania projektu fotometrycznego. Dodatkowym elementem może być także propozycja sterowania oświetleniem.

ROI - analiza kosztów z modernizacji oświetlenia

To wszystko staje się bazą do analizy kosztów związanych z modernizacją. Dodatkowo określa się ROI (return of investment, zwrot z inwestycji) oraz przedstawia analizę emisji CO2.

Druga częścią audytu oświetlenia budynku jest audyt oświetlenia zewnętrznego. W tym przypadku audytor musi zwrócić uwagę na możliwość stosowania danych źródeł światła w warunkach zewnętrznych i kierować się zaleceniami dotyczącymi natężeń danych obszarów.

audyt oświetlenia zewnętrznego

Z czym się wiąże audyt energetyczny oświetlenia ulicznego?

Warto mieć na uwadze fakt, że audyt oświetlenia budynku różni się nieco od audytu oświetlenia ulicznego. W tym przypadku, na początku wykonywana jest inwentaryzacja geoinformatyczna, która ma na celu weryfikację istniejących źródeł światła, ale także sieci oświetleniowej. Ponadto na tym etapie pozyskiwane są informacje związane z infrastrukturą drogową (m.in. odległość między słupami, szerokość oraz klasa drogi, liczba obwodów oświetleniowych, stan szaf sterowniczych).

Efektem powyższych prac jest kompleksowy raport infrastruktury oświetleniowej wraz z cyfrowym zestawieniem obiektów. Następne etapy audytu oświetlenia ulicznego są analogiczne do tych stosowanych do budynków.

Więcej informacji na temat oświetlenia ulicznego znajdziesz w naszym e-booku.

audyt energetyczny oświetlenia ulicznego

Nasi specjaliści wykonają bezpłatny audyt oświetlenia, dzięki któremu dowiesz się, ile możesz zaoszczędzić w ciągu roku! Korzystając z naszego audytu, szybko otrzymasz wyniki i porady dedykowanego eksperta. Skorzystaj z naszej oferty, zacznij oszczędzać.

Bezpłatna

Kalkulacja oszczędności

Zastanawiasz się ile Twoja firma może zaoszczędzić
na modernizacji oświetlenia?

Zamów bezpłatną kalkulację oszczędności

Krok 1: Rozmowa telefoniczna
Przeprowadzimy wstępny wywiad telefoniczny i umówimy spotkania w Twojej firmie. Podczas rozmowy poprosimy Cię m.in. o:

 •       Rodzaj i liczbę dotychczasowych opraw,
 •       Cenę prądu,
 •       Wielkość obiektu,
 •       Plan pomieszczeń, w których planujesz modernizację.

Krok 2: Audyt zero obiektu
Audyt zero obiektu wiąże się z naszym przyjazdem do Twojej firmy, na którym ustalimy dokładny zakres modernizacji, rodzaj usługi, główne cele i efekty, które chcemy osiągnąć. Porozmawiamy o wyzwaniach i zagrożeniach dla opraw. Zobaczymy w jakich warunkach będą pracowały.  

Kolejna część to weryfikacja i inwentaryzacja obecnego oświetlenia – ilościowa i jakościowa, sprawdzamy ile jest opraw i jakiego rodzaju, sprawdzamy normy obowiązujące na stanowiskach. Dokonamy również weryfikacji specyfiki obiektu (liczby zmian, świetlików, zamaszynowienie, układ regałów) oraz weryfikacji infrastruktury (układ tras kablowych i instalacji elektrycznych).

Krok 3: Dobór rozwiązania oświetleniowego
Na podstawie audytu opracujemy dla Ciebie indywidualną koncepcję oświetlenia wraz z najbardziej efektywnymi rozwiązaniami, które w Twoim obiekcie zagwarantują bezpieczeństwo, dobrą jakość światła, szybki zwrot inwestycji oraz redukcję kosztów energii i C0 2.

Krok 4: Analiza finansowa inwestycji LED
Dzięki kalkulacji oszczędności poznasz szacowany okres zwrotu z inwestycji, poziom redukcji energii elektrycznej i CO2, oszczędności po roku od modernizacji. Otrzymasz także projekt modernizacji wraz z wyceną przygotowaną przez nasz wewnętrzny zespół projektowy. Porozmawiamy o ofercie i możliwości dalszej współpracy wraz z osadzeniem realizacji w czasie. Jesteśmy otwarci na dialog, jeśli chodzi o jej optymalizację. Pamiętaj, że przeprowadzona kalkulacja jest BEZPŁATNA i do Ciebie będzie należała ostateczna decyzja o zakupie naszych usług.
oprawy przemysłowe LED

Zobacz efekty współpracy z nami: