Zaniki energii elektrycznej, czy awarie i odłączanie podstawowego oświetlenia są znacznym problemem dla użytkowników budynków. Mogą powodować trudności w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Rola sztucznego światła nie kończy się na zapewnieniu odpowiednich warunków pracy, ale jego zadaniem jest także zwiększenie bezpieczeństwa w przypadku braku dostępu do światła dziennego oraz podczas przerw napięcia w sieci elektrycznej.

Przepisy a konieczność instalacji opraw oświetlenia awaryjnego

Zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które opierają się na normie PN-EN 1838 precyzują miejsca, gdzie wykorzystanie systemu oświetlenia awaryjnego jest konieczne. Przede wszystkim należy mieć na uwadze to, że oświetlenie awaryjne jest pojęciem ogólnym, a ewakuacyjne jest tylko jego częścią. System awaryjny powinien uruchamiać się samoczynnie. Podłącza się go do drugiego niezależnego źródła energii i instaluje, kiedy występujący możliwy brak zasilania energią elektryczną mógłby spowodować zagrożenie życia, zdrowia, bądź mienia oraz w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla środowiska.

oświetlenie awaryjne a ewakuacyjne

Po co stosować oświetlenie ewakuacyjne, a w jakim celu awaryjne?

Oświetlenie awaryjne stosuje się, by zapewnić osobom znajdującym się w budynku jak najszybsze i najbezpieczniejsze wydostanie się z obiektu podczas potencjalnie niebezpiecznej sytuacji czy w trakcie trwania niebezpiecznego procesu. Ma też on za zadanie umożliwić sprawne zakończenie działań, bądź ich kontynuację podczas zaniku oświetlenia podstawowego.

czym się różni oświetlenie awaryjne od ewakuacyjnego

Natomiast zastosowanie oświetlenia ewakuacyjnego wiąże się stricte ze wskazaniem i oświetleniem szybkiej oraz bezpiecznej drogi ewakuacyjnej, kiedy jest on zagrożony sytuacją krytyczną np. pożarem.

oświetlenie ewakuacyjne a awaryjne

Oświetleniem awaryjne a ewakuacyjne – różnice

różnice między oświetleniem awaryjnym a ewakuacyjnym

Zauważalną różnicą między oświetleniem awaryjnym a ewakuacyjnym jest czas ich działania. Dłuższym 2-godzinnym działaniem od chwili zaniku oświetlenia podstawowego powinno charakteryzować się oświetlenie ewakuacyjne. W przypadku oświetlenia awaryjnego wymagany czas świecenia wynosi przynajmniej 1 godzinę.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy oświetlenie w Twojej organizacji spełnia wszystkie normy i zapewnia bezpieczeństwo dla pracowników, skonsultuj się z naszymi ekspertami.

Zapraszamy do kontaktu!

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

audyt

Zobacz pozostałe artykuły


Modernizacja Luxon dla Swiss Krono najlepszą inwestycją oświetleniową 2023

Już drugi rok z rzędu zgarniamy nagrodę na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy modernizację oświetlenia, którą zrealizowaliśmy dla zakładu produkcyjnego  Swiss Krono.

Więcej Info

Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info


Luxon kontakt

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody