Diody LED naturalnie się zużywają, a więc wraz z upływem czasu ich natężenie się zmniejsza. Nie oznacza to jednak, że ulegają one uszkodzeniu. Trwałość opraw producenci określają za pomocą parametru LxBy, który informuje nas, kiedy wygasną oprawy LED, uwzględniając użytkowanie ich w określonym przedziale czasowym. Co one właściwie oznaczają i jak powinno się je prawidłowo interpretować?

Standard mierzenia LED-ów został utworzony w 2011 roku przez jednostkę IES, czyli Stowarzyszenie TEchniki Oświetleniowej. Opisywał on nie tylko proces pomiarów, czyli sposób mierzenia parametrów starzenia się diod LED z uwzględnieniem warunków pracy, liczby próbek oraz metody pomiarowej (znany jako LM-80-08), lecz także zestaw danych pomocniczych wraz z równaniami, analizą statystyczną i sposobem przeliczania tych danych. Tak powstał parametr charakteryzujący żywotność modułów LED. Współcześnie sposoby opisu degradacji modułów LED w oprawach są opisane w europejskiej normie PN EN 62717:2017.

Parametr LxBy: L – jasność wartości początkowej

W normie PN EN 62717:2017 zawarto dwa wskazania, zatem odczytujemy ją, analizując dwie wartości.

Pierwszą stanowi wartość L, która informuje, ile minimum strumienia świetlnego będzie utrzymywane przez konkretny czas, który również musi być wskazany przez producenta opraw. Inaczej mówiąc, jest to pomiar spadku natężenia strumienia świetlnego. W praktyce oznacza to, że po wskazanym czasie LED będzie miał x% swojej jasności początkowej, czyli w przypadku L80B10 wyniesie 80%.

Diody LED ulegają stopniowej degradacji, co jest uzależnione od wielu czynników. Lampa nadaje się do wymiany, kiedy osiągnie 80% jasności wartości początkowej. Dotyczy to oświetlenia wewnętrznego, stanowi ogólnie przyjęty standard dla biur. Przy oświetleniu ulicznym L wynosi natomiast 90%, co jest wymogiem rynkowym.

 

B – prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Przykład L80B10

Wartość B dotyczy bezpośrednio wartości L. To drugi parametr opisany w normie PN EN 62717:2017.

Jest elementem statystycznym, oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia awarii parametrycznej, inaczej niespełnienia warunku x% jasności wartości początkowej po upływie określonego czasu. Przy L80B10 interpretujemy to w następujący sposób:

maksymalnie 10% diod na module LED po czasie wyrażonym w godzinach nie będzie spełniać warunku zawartego w parametrze Lx – innymi słowy 10% diod będzie miało jasność mniejszą niż 80% wartości początkowej.

Parametr B może być również na innym poziomie, np. B50 co jest określone jako średni czas użytkowania. Zapis z użyciem członu B50 daje dłuższe czasy życia dla modułu LED, ale należy pamiętać o tym, że oznacza również większą dopuszczalną degradację strumienia świetlnego oprawy LED co w praktyce przekłada się na problemy z utrzymaniem projektowanego natężenia oświetlenia na obiekcie.

Mając więc zapis 50000h L80B10, odczytujemy go jako czas, w którym strumień świetlny emitowany przez 90% populacji diod LED nie będzie niższy niż deklarowane 80% jego początkowej wartości po upływie 50 000h w danej temperaturze otoczenia.

Masz zastrzeżenia co do jakości światła w twojej firmie? Skontaktuj się z nami, oferujemy bezpłatny audyt oświetlenia!

Zobacz pozostałe wpisy o technologii


kompensacja mocy biernej

Moc bierna i jej kompensacja – korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa.

Zastanawiasz się dlaczego rachunki za energię elektryczną w Twoim przedsiębiorstwie są wysokie? Jednym z powodów może być energochłonny i nieefektywny system oświetlenia. Z łatwością zastąpisz go nowoczesnym, ekologicznym i wysoce wydajnym oświetleniem LED marki Luxon. Innym czynnikiem może być moc bierna generowana przez urządzenia. Czym ona jest, jak się przed nią bronić oraz w jaki sposób jej obecność uszczupla budżet Twojej firmy? – na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Więcej Info

tuby LED a oprawy LED

Tuby LED, a oprawy LED. Różnice i korzyści z wymiany

W halach produkcyjnych i przestrzeni biurowej świetlówki są obecne już od wielu lat. Z czasem zmieniła się jednak technologia i konwencjonalne lampy fluorescencyjne zastąpione zostały przez nowoczesne, bardziej energooszczędne świetlówki LED, nazywane też tubami LED. Wydaje się więc, że ich wymiana może okazać się bardzo korzystna dla klienta zarówno pod względem oszczędności, jak też jakości światła. Innym rozwiązaniem jest jednak dedykowana oprawa LED, rozwiązanie droższe, ale może zdecydowanie bardziej opłacalne. Sprawdźmy!

Więcej Info


Potrzebujesz pomocy
w wyborze oświetlenia?

Skontaktuj się z nami

+48 505 383 653

9.00 – 16.00

biuro@luxon.pl

napisz do nas