W obiektach przemysłowych sporą część kosztów związanych z utrzymaniem obiektu stanowi zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie. Dzieje się tak, gdyż w zakładach przemysłowych niezbędne jest utrzymanie komfortowych warunków pracy, które wpływają na jakość oraz efektywność wykonywanej działalności. Jednym ze sposobów obniżenia energochłonności instalacji oświetlenia jest wykonanie modernizacji i wymiana przestarzałych opraw na przemysłowe lampy LED.

jak obliczyć czy modernizacja oświetlenia na led się opłaci

W jakim celu wykonuje się obliczenia stopy zwrotu z inwestycji?

Prace modernizacyjne zazwyczaj są związane ze sporymi nakładami pieniężnymi. Natomiast racjonalizacja zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie bezpośrednio przenosi się na redukcję kosztów eksploatacyjnych. Dlatego podejmując decyzję o wymianie opraw przemysłowych, należy mieć na uwadze wynikające z tego potencjalne oszczędności.

Jak obliczyć zwrot z inwestycji z wymiany oświetlenia na LED?

Przede wszystkim należy określić energię zużywaną na cele oświetlenia i wydatki na nią przeznaczone, a także określić stopień modernizacji oraz obliczyć jej koszt.

jak obliczyć zwrot z inwestycji z wymiany oświetlenia na LED

Kosztochłonność istniejącego oświetlenia

Na początku niezbędne jest określenie aktualnego stanu instalacji oświetlenia oraz towarzyszącej jej instalacji elektrycznej. Prace te obejmują:

  • zliczenie zainstalowanych opraw,
  • określenie mocy istniejących lamp,
  • kondycję oświetlenia.

Na podstawie powyższych danych następuje określenie energochłonności opraw. To z kolei jest daną wejściową do obliczenia kosztów ponoszonych na działanie instalacji oświetlenia oraz informacją dotyczącą stopnia planowanej modernizacji.

Analiza potrzeb i wycena inwestycji

Podstawą do doboru odpowiednich opraw przemysłowych jest profil działania danego przedsiębiorstwa. W każdym z nich znajdują się stanowiska pracy, w których wymagania dotyczące oświetlenia są różne. Odpowiednio dobrane oświetlenie jest podstawą efektywnego działania pracowników. W tym celu wykonuje się wstępny projekt oświetleniowy uwzględniający potrzeby obiektu. Powinien on zawierać zestawienie dobranych opraw oraz wykonanych czynności związanych z modernizacją. Na tej podstawie wyznacza się zużycie energii i jej cenę po wdrożeniu nowego rozwiązania oraz koszt inwestycji oświetlenia.

Kalkulacje oszczędności na żarówkach LED i wskaźnik rentowności inwestycji

W kolejnym etapie następuje wyliczenie rocznych zysków z przyjętego rozwiązania. Są one różnicą między kosztami generowanymi przez istniejącą instalację oświetleniową a wartością zużywanej energii wyrażoną w złotówkach przez przyszłą inwestycję.


Zwrot z inwestycji określa się natomiast uwzględniając roczne zyski jak i nakład planowanego przedsięwzięcia. Ich stosunek wyznacza stopę zwrotu z inwestycji, czyli ROI (Return on Investment).


Wszystkie powyższe czynności są realizowane podczas wykonywania audytu oświetlenia.

modernizacja oświetlenia na led jak obliczyć zwrot z inwestycji
jak obliczyć zwrot z inwestycji przy modernizacji oświetlenia na led

Jak obliczyć czy modernizacja oświetlenia na LED się opłaci?

Wykonując modernizację oświetlenia na LED wiadomo już jak obliczyć zwrot z takiej inwestycji. Istotnym aspektem jest także jego analiza. Wynik ROI, jest tak naprawdę finansowym potencjałem inwestycji, który ukazuje, po jakim okresie czasu dane działania przyniosą już tylko zyski. Zatem im jest on niższy, tym lepiej.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto zainwestować w modernizację oświetlenia — skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści wykonają audyt i pokażą Ci potencjał inwestycji w Twoim przedsiębiorstwie.

Bezpłatna analiza

finansowa inwestycji LED

Widzimy, jak ważna w podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach jest analiza finansowa, dlatego zupełnie bezpłatnie wykonamy ją dla Ciebie. 

Oferujemy wstępną wycenę szacunkową oraz szczegółową kalkulację.

Dowiedz się więcej

Zobacz pozostałe artykuły


Czy wymiana oświetlenie na led się opłaca

Czy wymiana oświetlenia na LED się opłaca?

Coraz wyższe opłaty za energię elektryczną są przesłanką do zmian i modyfikacji w przedsiębiorstwach. Ich właściciele coraz częściej decydują się na nowe inwestycje związane z redukcją kosztów utrzymania działalności. Jednym z działań realizowanych w myśl tej idei jest modernizacja oświetlenia na LED.

Więcej Info

modernizacja oświetlenia w firmie

Jak zmodernizować oświetlenie
w hali produkcyjnej?

Jak prawidłowo przeprowadzić modernizację oświetlenia w w hali produkcyjnej? Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się więcej!

Więcej Info

wymiana świetlówek na LED

Obowiązkowa wymiana świetlówek na LED

Jedno jest pewne. Czeka Cię wymiana świetlówek na LED. Unia Europejska zdecydowała o zakazie produkcji świetlówek, który wchodzi w życie w 2023 r. Sprawdź dokładnie kiedy.

Więcej Info

Sposoby na oszczędzanie energii w przemyśle.

Sposoby ograniczenia zużycia energii w przemyśle

Rosnące ceny energii, a co za tym idzie, coraz wyższe koszty utrzymania nie są sytuacją korzystną dla przedsiębiorców. W tym roku rachunki dla małych i średnich przedsiębiorstw wzrosły o około 280%, w stosunku do roku poprzedniego. Zmusza to przedsiębiorców do optymalizacji zużycia prądu i poszukiwania źródeł oszczędności.

Więcej Info