Projektanci dobierając nowe źródła światła kierują się wieloma wytycznymi. Dlatego w tym artykule skupiliśmy się na tym, o czym pamiętać przy projektowaniu oświetlenia. Zapisy znajdujące się w normach to główny, ale nie jedyny wyznacznik bezawaryjnego i funkcjonalnego użytkowania instalacji. Kompleksowe podejście gwarantuje najlepsze efekty.

W treści znajduje się krótkie omówienie:

  • projektowania zgodnie z aktualnymi zaleceniami,
  • doboru oświetlenia do charakterystyki pracy,
  • sterowania lampami LED,
  • istotności zakupu opraw od sprawdzonego producenta,
  • opłacalności inwestycji.

Na co zwracać uwagę projektując oświetlenie zgodnie z aktualnymi zaleceniami

Uwzględnienie norm i wytycznych zawartych w innych źródłach branżowych to najważniejsze aspekty tego, czym należy się kierować przy projektowaniu oświetlenia. W przypadku stanowisk pracy to rozporządzenie ministra w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.2003.169.1650) jest nadrzędnym aktem prawnym, który obliguje pracodawcę do zapewnienia światła o odpowiedniej ilości i jakości. Natomiast bazą dla projektantów do opracowania koncepcji nowej instalacji jest przeze wszystkim norma PN-EN 12 464-1. Określone zostały w niej parametry światła z uwzględnieniem jakościowych i ilościowych jej cech, np.:

  • natężenie oświetlenia,
  • rozkład luminancji,
  • aspekty barwne źródeł światła.

W normie znajdują się w niej zalecenia i dobre praktyki oświetleniowe dla większości pomieszczeń pracy we wnętrzach budynków. Jednak należy pamiętać, że w dokument nie określa wymagań dla całego wnętrza, lecz rozgranicza na oświetlenie miejscowe i główne.

W przypadku oświetleniowej infrastruktury ulicznej, projekt musi opierać się na normie PN-EN 13201. Natomiast oświetlenie zewnętrzne powinno uwzględniać szereg norm, w tym m.in. PN-EN 12 464-2.

Oświetlenie ogólne i oświetlenie punktowe dobrane do charakterystyki pracy

Właściwy dobór opraw do miejsc ich zastosowania to jest to, na co warto zwrócić uwagę przy projektowaniu oświetlenia. Takie działanie gwarantuje długotrwałe użytkowanie opraw. W tym celu jeszcze przed stworzeniem koncepcji powinno wykonać się audyt oświetlenia. Wskaże on m.in.. miejsca z wymaganiami wyższego natężenia światła. Na halach produkcyjnych mogą być to np. obszary spawania, natomiast w magazynach miejsca pakowania, gdzie zalecane natężenie to minimum 300 lx. Niejednokrotnie takie obszary pracy muszą być związane z oświetleniem miejscowym, które będzie uzupełnieniem systemu generalnego. Natomiast, w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku pracowników oprawy instalacji ogólnej powinny generować rozproszone światło.

Wizja lokalna może także ukazać obszary, gdzie w procesach produkcyjnych wykorzystuje się specyficzne związki chemiczne. W takim przypadku lampy ledowe należy dobrać z materiału odpornego na czynniki, z którymi mogą mieć styczność. W szczególności dotyczy to obudowy, jej szczelności oraz odporności diod na korozję.

System sterowania oświetleniem zwiększający funkcjonalność

Podczas projektowania warto zwrócić uwagę na inteligentne oświetlenie. Ma ono duże znaczenie w kwestii komfortu użytkowania, dodatkowych funkcjonalności jak i generowania oszczędności. Taki system można wyposażyć w czujniki, czy połączyć z systemem BMS. Przykładowo, poprzez czujniki ruchu, moc źródeł światła będzie mogła być automatycznie regulowana w przypadku wykrycia aktywności. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie czujników światła wpadającego. Wyposażony w nie system ma za zadanie utrzymać średnie natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej na stałym poziomie, ale regulować mocą opraw na podstawie ilości światła słonecznego docierającego do pomieszczenia.

Oświetlenie do przestrzeni otwartej

Oświetlenie LED od sprawdzonego producenta

Istotnym aspektem na etapie projektowania jest także dobór zaufanego partnera. Producent posiadający różne rodzaje oświetlenia np. lampy wiszące czy oprawy wpuszczane oraz systemy sterowania, będzie mógł zaproponować ciekawe rozwiązania. Ponadto przedsiębiorstwo oświetleniowe dysponujące referencjami będzie mogło pomóc w wyborze systemu, który sprawdził się w obiektach o podobnym charakterze pracy.

Aspekt oszczędnościowy, czyli krótki zwrot z inwestycji

Koncepcja nowego oświetlenia powinna także uwzględniać koszty instalacji w odniesieniu do oszczędności, które będzie generowała. Jest to często najistotniejszy element podczas realizacji projektu, który określa się na podstawie ROI wyrażonego w latach, czyli wskaźnika opisującego czas zwrotu z inwestycji.

Instalacja nowoczesnych opraw oświetleniowych LED

To główne zagadnienia związane z tym, na co zwrócić uwagę przy projektowaniu oświetlenia. Zainteresował Cię ten temat? Poszukujesz partnera do realizacji inwestycji? Odpowiemy na Twoje pytania, skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz.

Hej,

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij formularz i zadaj je naszym specjalistom.

Pomożemy Ci w doborze optymalnych rozwiązań.

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info

jak przeliczyć lumeny na waty

Lumeny na waty – jak przeliczyć strumień świetlny?

Strumień świetlny oświetlenia LED podawany jest w lumenach. Natomiast w przypadku tradycyjnych źródeł światła zazwyczaj jasność świecenia była określana za pośrednictwem pobieranej przez nie mocy w watach. Żeby móc choć w pewnym stopniu porównać oba źródła niezbędny jest przelicznik lumeny na waty. Dlatego w tym artykule poruszamy tą kwestie.

Więcej Info


Potrzebujesz pomocy
w wyborze oświetlenia?

Skontaktuj się z nami

+48 71 733 60 50

9.00 – 16.00

Wypełnij formularz

Napisz do nas