Wyroby elektryczne opatrzone są różnymi znakami i certyfikatami. W dzisiejszych czasach najbardziej popularnym są znaki CE, który na pewno znasz, oraz ENEC. Bez zgodności CE produkty, zarówno na rynku krajowym jak i europejskim, nie mogłyby zostać sprzedawane. Oznakowanie to jest przyznawane samodzielnie przez producenta. Innego rodzaju świadectwem produktu jest certyfikat ENEC. Dowiesz się tu, czym jest i jakie ma znaczenie dla Ciebie jako kupującego, bądź projektanta oświetlenia?

Zgodność z właściwymi normami europejskimi, czyli…

certyfikat ENEC. Na wstępie należy wspomnieć o tym, że certyfikacja ta przebiega zgodnie z wytycznymi określonymi przez Parlament Europejski i Radę tj. rozporządzenia 765/2008 oraz decyzji 768/2008/WE.

Celem przeprowadzanych badań poszczególnych wyrobów jest wprowadzenie na rynek takich, które będą sprawdzone pod kątem zgodności z normami oraz będą chronić konsumentów i mobilizować producentów do dbałości ich wykonania.

Warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie kraje należące do Europy oraz nieliczne spoza niej także go aprobują. Natomiast sygnatariusze ENEC cały czas czuwają nad utrzymaniem jakości produktów opatrzonych ich znakiem. Nie wszystkie wyroby elektryczne podlegają badaniom, jednak ich lista cały czas się rozszerza.

Elementy i parametry podlegające certyfikacji

Na wstępie należy wspomnieć o tym, że sprawdzanie właściwości produktów z normami następuje podczas nadawania znaku ENEC, a ich weryfikacja nadal jest wykonywana przez cały okres wprowadzania produktu na rynek.

Badania przeprowadzane są w dwóch etapach:

wymiana oświetlenia dofinansowanie

W pierwszym następuje rutynowa kontrola, która wykonywana jest tylko przy przyjmowaniu produktu do akredytowanej jednostki.

wymiana oświetlenia na led dofinansowanie

Natomiast w drugim kroku wykonywane są testy weryfikacyjne, które powtarzane są przynajmniej raz do roku.

Co jest kontrolowane podczas certyfikacji oprawy oświetleniowej
np. oprawy Cordoba LED 3.0?

Na wstępie wykonywany jest audyt wizualny, gdzie sprawdza się etykiety oraz wykonuje oględziny pod kątem kompletności komponentów lampy oraz mechanicznej jakości wykonania. Później następuje kontrola działania oraz właściwego zastosowania izolacji i jej ciągłości. Następuje to w oparciu o odpowiednie normy.

Coroczne kontrole opiewają o próby wytrzymałości mechanicznej, zarówno samej obudowy jak i jej elementów tzw. testy IK. Ponadto sprawdzana jest ochrona elektryczna lampy przed wnikaniem wody oraz pyłu, określana stopniem IP. Ważnym parametrem oprawy jest jej bezpieczeństwo fotobiologiczne określane klasą RG, m.in. związane z widmem emitowanego światła niebieskiego, UV i podczerwonego.

Wszystkie powyższe właściwości oprawy są istotnymi z punktu ich użytkowania. Dzięki ich spełnieniu, mamy pewność, że oprawa jest bezpieczna, a jej jakość wykonania wysoka. Warto także podkreślić, że badania wykonywane są oddzielnie dla urządzeń I oraz II klasy odporności.

Kto może nadać produktowi certyfikat ENEC?

Świadectwo bezpieczeństwa wyrobu może nadawać tylko akredytowana jednostka, która znajduje się na liście. Ich spis oraz rejestr certyfikatów możesz znaleźć na stronach www.enec.com oraz www.etics.org. W Polsce znajdują się tylko dwa takie przedsiębiorstwa. Laboratoria te zobowiązane są posiadać szereg urządzeń pomiarowych, a także specjalistów oceniających zgłoszone urządzenia. Dlatego tak ważne jest, byś weryfikował, czy certyfikat wystawiło właśnie przedsiębiorstwo znajdujące się na oficjalnej liście.

Otrzymane dokumenty:

Po pierwsze firma otrzymuje licencję, która pozwala na używanie znaku ENEC. Drugim dokumentem jest certyfikat, jego wygląd przypomina rozszerzoną licencję. Zawarte w nim informacje dotyczą charakterystyki produktu i jego przebadanych wariantów. Ostatnimi są raporty badawcze, gdzie ukazane są wnioski zgodności poszczególnych parametrów z normami.

Doskonała widoczność i troska o bezpieczeństwo.

 

Oświetlenie na drodze ekspresowej S6

7 lat

Gwarancji i spełnienie wszystkich wymogów GDDKiA

Kupując oprawę posiadającą znak ENEC dużo zyskujesz!

Przede wszystkim, dzięki temu certyfikatowi jesteś pewny, że produkt jest najwyższej jakości. Ponadto jest w pełni bezpieczny pod względem mechanicznym i prądowym. My, jako producent np. Cordoba LED 3.0, jesteśmy zobowiązani, by zachować cały czas ten sam wysoki standard wykonania.

Chciałbyś skorzystać z naszej oferty? Napisz do nas!

Szukasz informacji na temat systemów certyfikacji ekologicznej dla budynków? Dowiedz się więcej: Certyfikat BREEAM i certyfikat LEED: porównanie najbardziej popularnych systemów certyfikacji energetycznej w oświetleniu LED

Masz pytania dotyczące naszych rozwiązań LED?

Zadaj je ekspertowi teraz!

audyt

Zobacz pozostałe artykuły


wie steuert man die beleuchtung über das internet

Czym jest protokół DALI? Zalety inteligentnych systemów oświetleniowych

XXI wiek wiąże się z nieuniknionym postępem technologii, za którym stara się podążać większość właścicieli firm. Oświetlenie z inteligentnym sterowaniem jest udogodnieniem, które niesie ze sobą wzrost komfortu pracowników przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej, której ceny stale rosną.

Więcej Info

Modernizacja Luxon dla Swiss Krono najlepszą inwestycją oświetleniową 2023

Już drugi rok z rzędu zgarniamy nagrodę na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy modernizację oświetlenia, którą zrealizowaliśmy dla zakładu produkcyjnego  Swiss Krono.

Więcej Info


Masz pytania dotyczące naszych rozwiązań LED?

Zadaj je ekspertowi teraz

Twój Specjalista ds. oświetlenia skontaktuje się z Tobą w ciągu 1h, aby omówić szczegóły i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

Formularz - Zapytanie blog oświetlenie uliczne
Zgody