Hale magazynowe to miejsca pracy, w których promieniowanie słoneczne stanowi niewielką część zapotrzebowania na światło. Dlatego niezbędne jest zainstalowanie sztucznego oświetlenia. Lampy LED generują oszczędności, ale to nie jedyna ich zaleta. Właściwie dobrane parametry opraw ledowych pozytywnie wpływają na pracowników zwiększając ich komfort i wydajność pracy. W tym celu zostały stworzone normy oświetlenia magazynów, w których odnaleźć można wytyczne do prawidłowego oświetlania hal. Jakie to wymagania? – odpowiedź znajdziesz w artykule.

oświetlenie magazynów normy

Wymagane oświetlenie magazynu – o czym należy pamiętać?

Zapewnienie oświetlenia na hali magazynowej jest obowiązkiem, który wynika z Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma ono na celu zapewnić pracownikom odpowiednie warunki widzenia oraz bezpieczeństwo podczas wykonywanych czynności. Ma to także wpływ na jakość realizowanych działań i ich efektywność.

Do głównych parametrów oświetlenia hal magazynowych zalicza się:

  • natężenie oraz równomierność światła, 
  • barwę światła oraz współczynnik jej oddawania (CRI), 
  • olśnienie (UGR). 

To na ich podstawie warunkuje się właściwe oświetlenie miejsc pracy.

Oświetlenie magazynów a normy, czyli gdzie znajdują się wytyczne oświetlenia?

Wymagania dotyczące prawidłowego oświetlenia miejsc pracy można znaleźć w wielu opracowaniach. Jednak w przypadku oświetlenia przemysłowego należy szczególną uwagę zwrócić na normy, w których wyszczególniono szereg parametrów i zalecane ich wartości.

Norma PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie

Główne założenia dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach budynków, w tym także magazynów, znajdują się w europejskiej normie PN-EN 12464-1. W dokumencie tym zostały zestawione minimalne wartości dotyczące podstawowych parametrów oświetlenia. W zależności od typu oświetlanego obszaru, w którym pracownik wykonuje swoją pracę, ich wartości będą się różnić.

Przykładowe wartości zestawiono w poniższej tabeli.

Tab. 1. Wymagania normatywne dotyczące oświetlenia hal magazynowych [2]
1)W pomieszczeniach, gdzie stale przebywają ludzie wartość średniego natężenia oświetlenia powinna wynosić przynajmniej 200lx
Źródło: Oświetlenie hal magazynowych, dr inż. Małgorzata Zalesińska, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrometrii, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Poznańska

Średnie natężenie oświetlenia oraz jego równomierność to cechy światła wyszczególnione w normie. Mają one znaczny wpływ na wydajność wzrokową. W przypadku prac wymagających dużej uwagi oraz większej precyzji, jak np. obszar pakowania, natężenie oświetlenia powinno wynosić min. 300 lx.

oświetlenie magazynu norma

Innym wskaźnikiem zdefiniowanym w PN-EN 12464-1 jest współczynnik UGR. Wysoki wskaźnik olśnienia powoduje ograniczenie widzenia. Dlatego zaleca się jego zminimalizowanie. W przypadku stanowisk kontroli jakości nie powinien być wyższy niż 22, a dla miejsc składowania może wynosić maksymalnie 25.

normy oświetlenia magazynów

Natomiast wskaźnik oddawania barw ma szczególne znaczenie w miejscach, gdzie ważna jest jakość wykonywanych prac. W przypadku hal magazynowych jest to stanowisko kontroli. Dlatego tam CRI powinno być najwyższe i wynosić minimum 80.

wymagane oświetlenie magazynu

Norma PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

W przypadku oświetlenia magazynu wymagania dotyczące zastosowania oświetlenia awaryjnego są równie istotne. Wytyczne te znajdują się w normie PN-EN 1838. Bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku jest rzeczą pierwszorzędną. Dlatego niweluje się sytuacje, w których zanik zasilania mógłby spowodować zagrożenie życia, zdrowia, bądź mienia, stosując oświetlenie awaryjne. 

Nie jesteś pewny czy oświetlenie w Twoim przedsiębiorstwie spełnia wszystkie wymagania? Skontaktuj się z nami. Wykonamy niezbędne pomiary, a w kolejnym kroku zaprojektujemy oświetlenie zgodne z normami i zwiększające komfort oraz bezpieczeństwo pracowników.

Zapraszamy do kontaktu!

Hej,

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij formularz i zadaj je naszym specjalistom.

Pomożemy Ci w doborze optymalnych rozwiązań.

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


oświetlenie do przymierzalni

Jak oświetlić przymierzalnie? Najczęstsze błędy

Oświetlenie przymierzalni jest jednym z aspektów rzutujących na dochód sklepów odzieżowych. Źródła światła tworzą atmosferę panującą w ich przestrzeni oraz oddziałują na decyzje zakupowe klientów. Właściwie dopasowane oprawy LED mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby zwrotów artykułów.

Więcej Info

Sposoby na oszczędzanie energii w przemyśle.

Metody na oszczędności energii w przemyśle

Rosnące ceny energii, a co za tym idzie, coraz wyższe koszty utrzymania nie są sytuacją korzystną dla przedsiębiorców. W tym roku rachunki dla małych i średnich przedsiębiorstw wzrosły o około 280%, w stosunku do roku poprzedniego. Zmusza to przedsiębiorców do optymalizacji zużycia prądu i poszukiwania źródeł oszczędności.

Więcej Info


Potrzebujesz pomocy
w wyborze oświetlenia?

Skontaktuj się z nami

+48 71 733 60 50

9.00 – 16.00

Wypełnij formularz

Napisz do nas