Zastosowanie poprawnego oświetlenia stanowiska w miejscu wykonywania pracy jest przez pracodawcę zadaniem koniecznym. Ma to na celu zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikowi. Oprócz tego, że jest to regulowane przez przepisy BHP, to dodatkowo ma uzasadniony wpływ na wzrok pracownika oraz jakość i wydajność jego pracy.

Niespełnianie norm oświetlenia na stanowisku pracy grozi pożarem

BHP w miejscu zatrudnienia

Oświetlenie w pracy powinno spełniać normy zgodne z polskim prawem i być ściśle określone dla danego stanowiska. Wymagania dotyczące oświetlenia stanowisk pracy wewnątrz pomieszczeń reguluje dział III rozdział 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oświetlenie w miejscu pracy – normy

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy powinno być dobrane do rodzaju wykonywanej tam pracy i gwarantować komfort oraz bezpieczeństwo osoby ją wykonującej.

Bez względu na charakter realizowanych czynności płaszczyzna robocza powinna być oświetlona równomiernie, a pomieszczenie pozbawione czynników rozpraszających wzrok. Bardzo ważnym parametrem wpływającym na jakość oświetlenia jest również natężenie światła, wyrażane w luksach, czyli w uproszczeniu to w jakim stopniu oświetlona zostaje powierzchnia pracy. Jak możemy się domyślać, zbyt niskie natężenie oświetlenia sprzyja dekoncentracji, z kolei zbyt wysokie oślepia pracownika. W obydwu przypadkach doprowadzić to może jedynie do obniżenia wydajności oraz jakości pracy. Należy pamiętać, by dostosować natężenie światła do wielkości pomieszczenia, kolorów ścian i dekoracji oraz odległości źródła światła od miejsca pracy z uwagi na możliwe odbicie czy rozproszenie światła. Każde ze stanowisk pracy powinno być umieszczone w miejscu, do którego będzie stały dopływ światła dziennego. Jest to istotne z punktu widzenia komfortu i dobrego samopoczucia pracownika. Dodatkowo stanowiska powinny być wyposażone w sztuczne źródła światła. Na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca musi otrzymać zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego właściwego dla danego rejonu. Zgoda ta wydawana jest w porozumieniu z okręgowym inspektoratem pracy.

Jak dostosować oświetlenie w miejscu pracy?

Minimalne wymagania oświetleniowe poszczególnych miejsc pracy w pomieszczeniach zawarte są w normie PN EN 12464-1. W zależności od rodzaju wnętrza, wykonywanych w nich zadań oraz obszaru ich realizacji parametry oświetlenia, takie jak średnie natężenie, współczynnik olśnienia oraz współczynnik oddawania barw, znacząco mogą się różnić. Przykładowe wartości tych parametrów dla różnych rodzajów wnętrz oraz wykonywanych w nich prac przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wnętrza, zastosowanie

Em 1

UGR 2

Ra 3

Segregowanie, kopiowanie

300

19

80

Pisanie ręczne, czytanie, obsługiwanie klawiatury

500

19

80

Kreślenie

750

16

80

Montaż zgrubny

200

25

80

Montaż precyzyjny

750

19

80

1 średnie natężenie oświetlenia, 2 współczynnik olśnienia, 3 współczynnik oddawania barw, określany także jako CRI

Rysunek przestawiający zmiany natężenia oświetlenia względem wysokości świecenia oprawy

Zmiany natężenia oświetlenia względem wysokości świecenia oprawy 

Zawarte w powyższej tabeli dane dotyczą m.in. oświetlenia stanowiska pracy z komputerem. Przyjmuje się, że średnie natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 500 luksów przy samym komputerze, tak by umożliwiało zrealizowanie wszystkich czynności. Należy jednak pamiętać, że np. jeśli wykonywana praca jest krótkotrwała to parametry te mogą ulec niewielkiej zmianie.

Minimalne wymagania dotyczące średniego natężenia oświetlenia

Wykres 1

Obszar zadania [lx]

Obszar bezpośredniego otoczenia zadania wzrokowego [lx]

> 750

500

500

300

300

200

< 200

E obszaru zadania wzrokowego

Ponadto, oprócz natężenia w polu wykonywania zadania, istotne jest także oświetlenie jego bezpośredniego otoczenia. Dotyczy ono pasa odległego o co najmniej 0,5m od miejsca pracy. Minimalne wymagania dotyczące średniego natężenia oświetlenia przedstawione zostało na Wykresie 1. Wynika z niego, że najbliższe otoczenie może posiadać o 30-40% niższą intensywność oświetlenia niż samo stanowisko.

Potrzebujesz pomocyw wyborze oświetlenia

Zamów bezpłatny audyt, a pomożemy Ci dobrać oprawy do specyfiki obiekt i obniżyć koszty.

Dowiedz się więcej
oprawy przemysłowe LED

Zalety odpowiedniego oświetlenia w pracy

Odpowiednie dopasowanie systemów świetlnych do indywidualnych potrzeb pracowników, a również do wymagań wykonywanych zadań, wpływa na efektywność pracownika, jak i na jego wydajność.

Coraz większą uwagę przykłada się do kwestii wizualnych zastosowanego oświetlenia oraz na komfort użytkowników. Nowoczesne systemy oświetleniowe oparte na technologii LED dają także możliwość pomysłowej aranżacji wnętrza. Oprawy LED są praktyczne i wytrzymałe, ale również charakteryzują się prostotą i elegancją wykonania. Weźmy za przykład wyposażone w system Downlight LED oprawy biurowe, które umożliwiają dostosowanie strumienia świetlnego oprawy do potrzeb wnętrza. Dzięki takim rozwiązaniom bez trudu stworzymy połączenie efektywnego źródła światła z markowym układem zasilania. I choć współczesne oświetlenie stanowiska pracy musi spełniać wyśrubowane wymagania odnośnie przepisów prawa, BHP i jednocześnie funkcjonalności układu oświetlenia, mogą one dawać również dużą swobodę działania pracownikowi przy dostosowaniu strumienia świetlnego oprawy do jego potrzeb.

Skutki prawidłowego oświetlenia stanowiska pracy

Brak uczucia zmęczenia, zwiększona wydajność pracowników

Lepszy poziom koncentracji pracowników

Rysunek umysłu podczas koncentracji w miejscu pracy

Komfort pracowników
w miejscu pracy

Pozytywny wpływ odpowiedniego oświetlenia na komfort pracowników

Lepsza widoczność nawet najmniejszych elementów w pomieszczeniu

Człowiek trzymający lupę symbolizującą lepszą widoczność dzięki odpowiedniemu oświetleniu miejsca pracy

Skutki nieprawidłowego oświetlenia stanowiska pracy

Uczucie zmęczenia, zmniejszona wydajność pracowników

Pracownik przysypiający w miejscu pracy, gdy oświetlenie jest nieprawidłowo dobrane do jego stanowiska

Kłopoty z koncentracją, większa częstotliwość popełnianych błędów

Negatywny wpływ oświetlenia na koncentrację w pracy przy biurku

Bóle oczu oraz
głowy pracowników

Wizyta u okulisty spowodowana nieprawidłowo dopasowanym oświetleniem w miejscu pracy

Pogorszenie dostrzegania źródeł zagrożenia, większe ryzyko wypadków

Zwiększone ryzyko wypadków podczas, gdy oświetlenie nie jest prawidłowo dobrane w miejscu pracy

Zobacz pozostałe artykuły


Modernizacja Luxon dla Swiss Krono najlepszą inwestycją oświetleniową 2023

Już drugi rok z rzędu zgarniamy nagrodę na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy modernizację oświetlenia, którą zrealizowaliśmy dla zakładu produkcyjnego  Swiss Krono.

Więcej Info

Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info


Zamów bezpłatny audyt i zyskaj 

  • Konsultację z Ekspertem ds. oświetlenia w Twoim obiekcie,
  • Koncepcję indywidualnego rozwiązania oświetleniowego,
  • Analizę finansową inwestycji,
  • Szacowany poziom redukcji energii elektrycznej i emisji CO2.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się w ciągu 1 dnia

Formularz-analiza-inwestycji-LED
Zgody