Jasność oświetlania powierzchni na stanowiskach pracy, w magazynach, halach, czy w innych miejscach przebywania ludzi jest bardzo istotna. To ona sprawia, że widzenie i wykonywanie danych czynności są dla nas komfortowe oraz bezpieczne, dlatego warto dbać by było na odpowiednim poziomie. W tym celu pomocne są normy, w tym PN-EN 12464-1, w których zawarte są zalecane wartości natężeń w wybranych pomieszczeniach.

Podstawowe założenia pomiarów natężenia oświetlenia

Urządzeniem do przeprowadzania badań natężenia światła jest luksomierz, inaczej nazywany także fotometrem. Jego zadaniem jest pomiar natężenia oświetlenia wyrażonego w luksach (lx) na powierzchni roboczej. Pomiary za pośrednictwem luksomierza powinny być wykonywane w warunkach środowiskowych, w szczególności temperaturze oraz wilgotności, określonych przez producenta.

jak wykonać pomiar natężenia oświetlenia

Wartości natężeń światła zależne są od rodzaju pomieszczeń oraz wykonywanej tam pracy. Im wyższa dokładność wykonywanych czynności, tym natężenie powinno być wyższe. Przykładowo, w przypadku oświetlenia ogólnego w halach magazynowych zaleca się, by średnie natężenie mieściło się między 100lx a 200lx, natomiast dla stanowisk precyzyjnych prac montażowych ta wartość powinna wynosić przynajmniej 750lx.

Przystępując do badań konieczna jest wcześniejsza weryfikacja istniejących źródeł światła: typ, liczność, moc oraz ewentualny stopień zabrudzenia. Warto także pamiętać o tym, że lampy wyładowcze należy uruchomić przynajmniej 30min wcześniej, a same pomiary zaleca się przeprowadzać podczas działania instalacji i bez obecności światła dziennego.

pomiar natężenia oświetlenia jak wykonać

Jak wykonać pomiar natężenia oświetlenia?

 

Warto zwrócić uwagę na to, że na natężenie światła ma wpływ szereg czynników. Oczywiście należy do nich efektywność źródła, ale także elementy otaczające, w tym m.in. kolory oraz materiały z jakich wykonane zostały ściany czy meble. W przypadku, gdy współczynniki odbicia z tych powierzchni nie są znane, badania natężenia światła powinny objąć także ich wyznaczenie.

jak prawidłowo wykonać pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia opierać się muszą na siatce pomiarowej, to jak ją wykonano powinno zostać opisane w protokole pomiarowym. Badanie jasności oświetlenia przeprowadza się na płaszczyźnie w miejscu wykonywanej pracy oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Pomiary natężenia światła należy zrealizować we wszystkich punktach siatki.

Pomiary natężenia oświetlenia – kto i kiedy wykonuje takie badania?

Firmy świadczące usługi związane z modernizacją czy montażem oświetlenia powinny posiadać w swoim zespole osobę odpowiedzialną za pomiary natężenia światła. W przypadku wymiany nieefektywnej instalacji oświetleniowej, badania wykonuje się podczas działania istniejących, a później także nowo zamontowanych opraw. Zaleca się, by osoba, która realizuje pomiar ubrana była w ciemny strój. Jest to istotne z punktu widzenia minimalizacji odbicia światła. Pomiary natężenia światła na stanowiskach pracy sugeruje się wykonywać co około 2 lata oraz wówczas, gdy dane pomieszczenie lub miejsce zmieniło swoje przeznaczenie bądź zmienił się ich układ.

jak obniżyć koszty za energię w przedsiębiorstwie

Nasi specjaliści wykonają bezpłatny audyt oświetlenia, dzięki któremu dowiesz się, ile możesz zaoszczędzić w ciągu roku! Korzystając z naszego audytu, szybko otrzymasz wyniki i porady dedykowanego eksperta. Skorzystaj z naszej oferty, zacznij oszczędzać.

Zapraszamy do kontaktu!

Hej,

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij formularz i zadaj je naszym specjalistom.

Pomożemy Ci w doborze optymalnych rozwiązań.

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


Lumeny na waty – jak przeliczyć strumień świetlny?

Strumień świetlny oświetlenia LED podawany jest w lumenach. Natomiast w przypadku tradycyjnych źródeł światła zazwyczaj jasność świecenia była określana za pośrednictwem pobieranej przez nie mocy w watach. Żeby móc choć w pewnym stopniu porównać oba źródła niezbędny jest przelicznik lumeny na waty. Dlatego w tym artykule poruszamy tą kwestie.

Więcej Info

Czym jest BMS?

BMS to skrót, którego rozwinięciem jest Building Management System, czyli system zarządzania budynkiem. Dzięki niemu możliwe jest sterowanie wieloma funkcjami technicznymi obiektu oraz jego najbliższego otoczenia.

Więcej Info


Potrzebujesz pomocy
w wyborze oświetlenia?

Skontaktuj się z nami

+48 71 733 60 50

9.00 – 16.00

Wypełnij formularz

Napisz do nas