Wymiana istniejących opraw oświetleniowych poprzedzona jest audytem, na który składa się pomiar natężenia oświetlenia. Jest to bardzo istotny element podczas realizacji wymiany źródeł światła na oprawy LED.

  • Po co wykonuje się pomiary oświetlenia?
  • Na co mają wpływ takie badania?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdują się w kolejnych akapitach.

Pomiar natężenia oświetlenia a audyt energetyczny

Podczas pracy, jaką jest modernizacja oświetlenia, konieczne jest wykonanie wielu działań. Pierwszym z nich jest audyt energetyczny, obejmujący:

  • weryfikację istniejących opraw, w tym pomiary natężenia oświetlenia,
  • wskazanie możliwych rozwiązań,
  • koszty użytkowania zainstalowanych źródeł światła,
  • projekt nowej instalacji,
  • zaoszczędzoną energię elektryczną.
luksomierz sonel

Na jego podstawie sprawdza się istotność, a także wpływ wymiany lamp przemysłowych i stanowiskowych na oświetlenie miejsc pracy. Jak wspomina Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa, niezbędne jest zachowanie odpowiedniej higieny pracy, której częścią jest właściwe oświetlenie w budynkach.

Komfort pracy i związane z nim pomiary oświetlenia

Wymiana przestarzałych źródeł światła na lampy przemysłowe wykonane w technologii LED niesie ze sobą szereg korzyści. Oczywiste jest, że modernizację oświetlenia wykonuje się w celu poprawy efektywności energetycznej. Jednakże coraz częściej właściciele budynków realizują takie inwestycje ze względu na poprawę komfortu danego miejsca pracy. W normie PN-EN 12464-1 zawarte są zalecane wartości natężeń we wnętrzach pomieszczeń i na stanowiskach wyposażonych w precyzyjne urządzenia, które muszą być obsługiwane przez pracownika. Z tego powodu niezbędne jest wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.

jakie normy musi spełniać oświetlenie magazynowe

Bryła fotometryczna w kontekście pomiarów oświetlenia

Jak wiadomo, stanowiska pracy powinny być oświetlone światłem o odpowiednich parametrach, przy jednoczesnym zużyciu energii elektrycznej na jak najniższym poziomie. W celu weryfikacji przeprowadza się pomiary fotometryczne. Polegają one na pomiarze natężenia oświetlenia, które pada na powierzchnię stanowisk pracy. Integralnym elementem dokumentacji projektowej jest symulacja sceny oświetleniowej, która przygotowana jest w dedykowanym oprogramowaniu oraz zestawienie jej z wynikami audytu. Dzięki temu procesowi można określić, ile światła będzie padało na dany obszar roboczy, a tym samym zapewnić odpowiednio dostosowane oświetlenie. To w konsekwencji będzie przynosić korzyści związane ze wzrostem efektywności pracowników na danym stanowisku pracy.

pomiar natężenia oświetlenia jak wykonać

W Luxon wykonujemy darmowy audyty instalacji elektrycznej uwzględniające pomiar natężenia oświetlenia. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem!

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

audyt

Zobacz pozostałe artykuły


Modernizacja Luxon dla Swiss Krono najlepszą inwestycją oświetleniową 2023

Już drugi rok z rzędu zgarniamy nagrodę na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy modernizację oświetlenia, którą zrealizowaliśmy dla zakładu produkcyjnego  Swiss Krono.

Więcej Info

Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info


Luxon kontakt

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody