Wymiana istniejących opraw oświetleniowych poprzedzona jest audytem, na który składa się pomiar natężenia oświetlenia. Jest to bardzo istotny element podczas realizacji wymiany źródeł światła na oprawy LED.

  • Po co wykonuje się pomiary oświetlenia?
  • Na co mają wpływ takie badania?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdują się w kolejnych akapitach.

Pomiar natężenia oświetlenia a audyt energetyczny

Podczas pracy, jaką jest modernizacja oświetlenia, konieczne jest wykonanie wielu działań. Pierwszym z nich jest audyt energetyczny, obejmujący:

  • weryfikację istniejących opraw, w tym pomiary natężenia oświetlenia,
  • wskazanie możliwych rozwiązań,
  • koszty użytkowania zainstalowanych źródeł światła,
  • projekt nowej instalacji,
  • zaoszczędzoną energię elektryczną.
jak wykonać pomiar natężenia oświetlenia

Na jego podstawie sprawdza się istotność, a także wpływ wymiany lamp przemysłowych i stanowiskowych na oświetlenie miejsc pracy. Jak wspomina Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa, niezbędne jest zachowanie odpowiedniej higieny pracy, której częścią jest właściwe oświetlenie w budynkach.

Komfort pracy i związane z nim pomiary oświetlenia

Wymiana przestarzałych źródeł światła na lampy przemysłowe wykonane w technologii LED niesie ze sobą szereg korzyści. Oczywiste jest, że modernizację oświetlenia wykonuje się w celu poprawy efektywności energetycznej. Jednakże coraz częściej właściciele budynków realizują takie inwestycje ze względu na poprawę komfortu danego miejsca pracy. W normie PN-EN 12464-1 zawarte są zalecane wartości natężeń we wnętrzach pomieszczeń i na stanowiskach wyposażonych w precyzyjne urządzenia, które muszą być obsługiwane przez pracownika. Z tego powodu niezbędne jest wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.

jakie normy musi spełniać oświetlenie magazynowe

Bryła fotometryczna w kontekście pomiarów oświetlenia

Jak wiadomo, stanowiska pracy powinny być oświetlone światłem o odpowiednich parametrach, przy jednoczesnym zużyciu energii elektrycznej na jak najniższym poziomie. W celu weryfikacji przeprowadza się pomiary fotometryczne. Polegają one na pomiarze natężenia oświetlenia, które pada na powierzchnię stanowisk pracy. Integralnym elementem dokumentacji projektowej jest symulacja sceny oświetleniowej, która przygotowana jest w dedykowanym oprogramowaniu oraz zestawienie jej z wynikami audytu. Dzięki temu procesowi można określić, ile światła będzie padało na dany obszar roboczy, a tym samym zapewnić odpowiednio dostosowane oświetlenie. To w konsekwencji będzie przynosić korzyści związane ze wzrostem efektywności pracowników na danym stanowisku pracy.

pomiar natężenia oświetlenia jak wykonać

W Luxon wykonujemy darmowy audyty instalacji elektrycznej uwzględniające pomiar natężenia oświetlenia. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem!

Hej,

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij formularz i zadaj je naszym specjalistom.

Pomożemy Ci w doborze optymalnych rozwiązań.

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


Lumeny na waty – jak przeliczyć strumień świetlny?

Strumień świetlny oświetlenia LED podawany jest w lumenach. Natomiast w przypadku tradycyjnych źródeł światła zazwyczaj jasność świecenia była określana za pośrednictwem pobieranej przez nie mocy w watach. Żeby móc choć w pewnym stopniu porównać oba źródła niezbędny jest przelicznik lumeny na waty. Dlatego w tym artykule poruszamy tą kwestie.

Więcej Info

Czym jest BMS?

BMS to skrót, którego rozwinięciem jest Building Management System, czyli system zarządzania budynkiem. Dzięki niemu możliwe jest sterowanie wieloma funkcjami technicznymi obiektu oraz jego najbliższego otoczenia.

Więcej Info


Potrzebujesz pomocy
w wyborze oświetlenia?

Skontaktuj się z nami

+48 71 733 60 50

9.00 – 16.00

Wypełnij formularz

Napisz do nas