Kosztowne ogrzewanie, nieefektywne oświetlenie czy niezaizolowane instalacje przemysłowe to tylko część problemów, które wpływają na energię zużywaną w przedsiębiorstwie. Ich modernizacja jest kosztowna i wiąże się często ze sporymi nakładami pieniężnymi. W celu pomocy przedsiębiorcom, którzy chcą obniżyć energochłonność w firmie, powstały programy dofinansowań. Należą do nich m.in. białe certyfikaty.

Przeczytaj więcej: Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany oświetlenia?

Biały certyfikat – co to jest?

Bezpieczeństwo - zastosowanie protokołu DALI

Jest to nic innego jak świadectwo efektywności energetycznej. Wydaje go Urząd Regulacji Energetyki (URE) na podstawie planowanych inwestycji związanych z obniżeniem energochłonności przedsiębiorstwa. Cel ten może być zrealizowany na podstawie wielu działań obejmujących m.in. modernizację urządzeń, w tym także modernizację oświetlenia, przebudowę lub remont obiektów i wiele innych.  Lista przedsięwzięć służących poprawie efektywności zawarta jest w Ustawie o efektywności energetycznej.

Oświetlenie przemysłowe Industrial w magazynie producenta porcelany - Luxon LED

Czym jest biały certyfikat dla przedsiębiorstwa i jak można go uzyskać?

Jest to także forma bezzwrotnego dofinansowania do planowanych przedsięwzięć modernizacyjnych uwzględniających modernizację oświetlenia. Co istotne, może go uzyskać każdy podmiot, który zamierza zmniejszyć zużycie energii na podstawie planowanych modyfikacji i unowocześnień. Jedynym warunkiem jest efekt wynikający z inwestycji, który musi osiągnąć oszczędność energii na minimalnym poziomie 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) średnio w ciągu roku, czyli 116 300 kWh. Dofinansowanie uzależnione jest od ilości zredukowanej energii w ciągu roku i może pokryć od 5% do nawet 30% kosztów planowanej modernizacji.

Wnioskowanie do białych certyfikatów – kiedy można się o nie ubiegać?

Tabliczka z punktami

Przede wszystkim należy pamiętać, że wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć przed rozpoczęciem planowanej modernizacji. Natomiast kluczowe jest, by do prośby o uzyskanie środków finansowych z URE dołączyć audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W przypadku audytu oświetlenia należy uwzględnić ilość oraz typ istniejących opraw, a także określić ich moc. Powyższe dane oraz informacja o czasie działania są podstawą do wyliczenia energii zużywanej przez lampy. Od tej wartości wyznacza się redukcję poboru prądu zrealizowaną dzięki modernizacji oświetlenia.

biały certyfikat a modernizacja oświetlenia

Co ważne, program nie posiada terminu zakończenia, w związku z tym wniosek może być złożony w dowolnym terminie. Może on być łączony także z innymi dotacjami.

Podsumowując i odpowiadając na pytanie co to są białe certyfikaty? Można powiedzieć, że są w pewnego rodzaju wsparciem finansowym i jednocześnie świadectwem efektu energetycznego po zastosowanych modernizacjach.

Wykonamy dla Ciebie bezpłatny audyt, pomożemy uzupełnić wniosek i dzięki modernizacji oświetlenia uzyskać biały certyfikat dla Twojego przedsiębiorstwa. 

Zapraszamy do kontaktu!

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

audyt

Zobacz pozostałe artykuły


Modernizacja Luxon dla Swiss Krono najlepszą inwestycją oświetleniową 2023

Już drugi rok z rzędu zgarniamy nagrodę na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy modernizację oświetlenia, którą zrealizowaliśmy dla zakładu produkcyjnego  Swiss Krono.

Więcej Info

Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info


Luxon kontakt

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody