Kosztowne ogrzewanie, nieefektywne oświetlenie czy niezaizolowane instalacje przemysłowe to tylko część problemów, które wpływają na energię zużywaną w przedsiębiorstwie. Ich modernizacja jest kosztowna i wiąże się często ze sporymi nakładami pieniężnymi. W celu pomocy przedsiębiorcom, którzy chcą obniżyć energochłonność w firmie, powstały programy dofinansowań. Należą do nich m.in. białe certyfikaty.

Biały certyfikat – co to jest?

Jest to nic innego jak świadectwo efektywności energetycznej. Wydaje go Urząd Regulacji Energetyki (URE) na podstawie planowanych inwestycji związanych z obniżeniem energochłonności przedsiębiorstwa. Cel ten może być zrealizowany na podstawie wielu działań obejmujących m.in. modernizację urządzeń, w tym także modernizację oświetlenia, przebudowę lub remont obiektów i wiele innych.  Lista przedsięwzięć służących poprawie efektywności zawarta jest w Ustawie o efektywności energetycznej.

Oświetlenie przemysłowe Industrial w magazynie producenta porcelany - Luxon LED

Czym jest biały certyfikat dla przedsiębiorstwa i jak można go uzyskać?

Jest to także forma bezzwrotnego dofinansowania do planowanych przedsięwzięć modernizacyjnych uwzględniających modernizację oświetlenia. Co istotne, może go uzyskać każdy podmiot, który zamierza zmniejszyć zużycie energii na podstawie planowanych modyfikacji i unowocześnień. Jedynym warunkiem jest efekt wynikający z inwestycji, który musi osiągnąć oszczędność energii na minimalnym poziomie 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) średnio w ciągu roku, czyli 116 300 kWh. Dofinansowanie uzależnione jest od ilości zredukowanej energii w ciągu roku i może pokryć od 5% do nawet 30% kosztów planowanej modernizacji.

Wnioskowanie do białych certyfikatów – kiedy można się o nie ubiegać?

projekt oświetlenia na hali

Przede wszystkim należy pamiętać, że wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć przed rozpoczęciem planowanej modernizacji. Natomiast kluczowe jest, by do prośby o uzyskanie środków finansowych z URE dołączyć audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W przypadku audytu oświetlenia należy uwzględnić ilość oraz typ istniejących opraw, a także określić ich moc. Powyższe dane oraz informacja o czasie działania są podstawą do wyliczenia energii zużywanej przez lampy. Od tej wartości wyznacza się redukcję poboru prądu zrealizowaną dzięki modernizacji oświetlenia.

biały certyfikat a modernizacja oświetlenia

Co ważne, program nie posiada terminu zakończenia, w związku z tym wniosek może być złożony w dowolnym terminie. Może on być łączony także z innymi dotacjami.

Podsumowując i odpowiadając na pytanie co to są białe certyfikaty? Można powiedzieć, że są w pewnego rodzaju wsparciem finansowym i jednocześnie świadectwem efektu energetycznego po zastosowanych modernizacjach.

Wykonamy dla Ciebie bezpłatny audyt, pomożemy uzupełnić wniosek i dzięki modernizacji oświetlenia uzyskać biały certyfikat dla Twojego przedsiębiorstwa. 

Zapraszamy do kontaktu!

Hej,

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij formularz i zadaj je naszym specjalistom.

Pomożemy Ci w doborze optymalnych rozwiązań.

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info

jak przeliczyć lumeny na waty

Lumeny na waty – jak przeliczyć strumień świetlny?

Strumień świetlny oświetlenia LED podawany jest w lumenach. Natomiast w przypadku tradycyjnych źródeł światła zazwyczaj jasność świecenia była określana za pośrednictwem pobieranej przez nie mocy w watach. Żeby móc choć w pewnym stopniu porównać oba źródła niezbędny jest przelicznik lumeny na waty. Dlatego w tym artykule poruszamy tą kwestie.

Więcej Info


Potrzebujesz pomocy
w wyborze oświetlenia?

Skontaktuj się z nami

+48 71 733 60 50

9.00 – 16.00

Wypełnij formularz

Napisz do nas