Każde miejsce pracy powinno być odpowiednio oświetlone, a z uwagi na wykonywane czynności, natężenie światła w biurze jest szczególnie istotne. Właściwe oświetlenie pozytywnie wpływa na pracowników i zwiększa ich efektywność. Można to osiągnąć przy zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych, jakimi są np. oprawy LED.

W tym artykule omawiamy:

  • o czym pamiętać dobierając nowe lampy LED do biura,
  • jakie jest wymagane natężenie światła na stanowisku pracy,
  • korzyści doboru odpowiednich źródeł światła w pomieszczeniach biurowych.

O czym pamiętać dobierając nowe oprawy LED? Natężenie światła do pracy biurowej

Biurowce to miejsca pracy, w których pracownicy spędzają znaczną ilość czasu, często pozbawione są oświetlenia dziennego. Niektóre firmy swoją działalność prowadzą także w nocy, dlatego konieczne jest zastosowanie w nich sztucznych źródeł światła. Oświetlenie elektryczne powinno być dostosowane do panujących warunków oraz rodzaju wykonywanych prac.

Działania obejmujące pracę przed komputerem oraz z dokumentami wymagają dużej koncentracji. Są one sporym obciążeniem dla wzroku pracowników, dlatego ich efektywność uzależniona jest od oświetlenia na stanowisku pracy. Takim czynnościom nie sprzyjają duże kontrasty między obszarem działań a otoczeniem. W tym celu należy zapewnić oświetlenie ogólne o odpowiednim natężeniu, powinno ono spełniać wymagania określone w normach.

natężenie światła w pracy biurowej

Warto mieć także na uwadze inne parametry charakteryzujące źródło światła, które mogą mieć negatywny wpływ na komfort wykonywanej pracy. Mowa tu o efekcie migotania, współczynniku CRI i UGR, a także o barwie światła. To one najczęściej są odpowiedzialne za bóle głowy, złe samopoczucie oraz zmęczenie pracowników. Dlatego warto inwestować w oświetlenie stanowisk pracy, w których zastosowano markowe zasilacze, a oddawanie barw jest na odpowiednio wysokim poziomie.

Wymagania dotyczące oświetlenia na stanowisku pracy

To, jakie powinno być natężenie światła w biurze, można określić bazując na obowiązujących wytycznych i przepisach. Oświetlenie miejsc pracy powinno spełniać przynajmniej minimalne wymagania, dlatego zaleca się wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia przed i po wykonanej modernizacji.

natężenie światła w biurze

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jego wytyczne

Oświetlenie biurowe powinno spełniać szereg kryteriów. Jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących warunków BHP na stanowisku pracy jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Zawarty w niej wymóg dotyczy zapewnienia przez pracodawców oświetlenia elektrycznego bez względu na naturalne światło słoneczne docierające do pomieszczenia. Ponadto, oświetlenie musi gwarantować światło o parametrach zgodnych ze wskazanymi w rozporządzeniu normami.

jakie powinno być natężenie światła w biurze

Światło i oświetlenie, czyli norma PN-EN 12464

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy zdefiniowane jest w PN-EN 12464 1. W normie tej odnaleźć można minimalny poziom natężenia oświetlenia dla każdej czynności wykonywanej we wnętrzach. Ponadto jej zapisy mówią o wymaganej równomierności oświetlenia oraz o poziomie olśnienia na stanowiskach.

jakie normy musi spełniać oświetlenie magazynowe

Dla pracy biurowej, gdzie zadania w głównej mierze wykonuje się przy komputerze, konieczne jest zapewnienie światła padającego na powierzchnię roboczą w wysokości 500 luksów. Natomiast, w miejscach, w których sprzęt komputerowy wykorzystywany jest sporadycznie, poziom natężenia oświetlenia powinien wynosić minimum 300 luksów. Poniższa tabela przedstawia także inne przykładowe czynności wykonywane w pracy biurowej i wymagane dla nich natężenie oświetlenia.

jakie powinno być natężenie światła w pomieszczeniach pracy biurowej
Rodzaj prac w pomieszczeniu Wymagane natężenie oświetlenia
Segregowanie, kopiowanie 300 lx
Pisanie ręczne 500 lx
Czytanie 500 lx
Obsługiwanie klawiatury komputerowej 500 lx
Stanowiska projektowania wspomagane komputerowo 500 lx
Kreślarnie 750 lx

Odpowiednie natężenie światła do pracy biurowej i płynące z niego korzyści

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia stanowisk pracy niesie ze sobą wiele zalet. Oświetlenie dzienne sprzyja dobremu samopoczuciu. Neutralna barwa światła korzystnie wpływa na koncentrację, zalecana to 4000K. Natomiast natężenie oświetlenia dostosowane do wykonywanych prac powoduje wzrost efektywności pracowników. Dlatego warto myśleć o odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki, jakimi są oprawy LED i ich sterowanie, dzięki czemu energooszczędność łączy się z produktywnością.

natężenie światła do pracy biurowej
jakie powinno być natężenie światła do pracy biurowej

Jeśli myślisz o modernizacji w pomieszczeniach pracy biurowej, napisz do nas! Nasi projektanci dobiorą odpowiednie do pracy źródła światła.

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

audyt

Zobacz pozostałe artykuły


Modernizacja Luxon dla Swiss Krono najlepszą inwestycją oświetleniową 2023

Już drugi rok z rzędu zgarniamy nagrodę na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy modernizację oświetlenia, którą zrealizowaliśmy dla zakładu produkcyjnego  Swiss Krono.

Więcej Info

Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info


Luxon kontakt

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody