Obecna sytuacja na rynku energii elektrycznej nie jest korzystna dla przedsiębiorców. Ceny energii stale rosną, a co za tym idzie także koszty utrzymania są coraz wyższe. Jak podaje Money.pl, tylko w 2022 roku dla małych i średnich przedsiębiorstw rachunki wzrosły średnio o około 280% w porównaniu do roku poprzedniego, co zmusza przedsiębiorców do optymalizacji zużycia prądu.* Jest to widoczne na forach branżowych, na których właściciele przedsiębiorstw poszukują sposobów na to, jak oszczędzać energię w firmie.

Wprowadzeniem metod oszczędności energii pozwala na efektywne zarządzanie energią w przemyśle, co jest istotne ze względu na potrzeby zrównoważonego rozwoju, jak i redukcji kosztów.

W redukcji energii w przemyśle pomaga wdrożenie poszczególnych działań, takich jak m.in.:

☑  wymiana oświetlenia,

☑  automatyczne sterowanie oprawami, 

☑  zainstalowanie paneli fotowoltaicznych,

☑ wyłączanie urządzeń w trybie bezczynności,

☑  połączenie PV z magazynem energii  oraz pompą ciepła,

☑ efektywne systemy chłodzenia i wentylacji,

☑ termomodernizacja 

☑  kogeneracji jako źródła ciepła i prądu 

Dane metody oszczędności energii w przemyśle mogą wpłynąć na ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie także na ograniczenie wydatków firmy. Mają one także pozytywne znaczenie w obniżeniu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Metod na oszczędności energii jest więcej, np. wymiana energochłonnych urządzeń, modernizacja instalacji ogrzewania czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Natomiast w poniższym opracowaniu piszemy o tych, którymi specjalizujemy się w Luxon LED.

*Źródło: Money.pl, “Ogromne podwyżki cen prądu dla firm. Nowe wyliczenia”

Metody na oszczędności energii w przemyśle

Jak wybrać metodę oszczędności energii

Punktem wyjścia do wyboru metody oszczędności, w którą zainwestuje Twoja firma, powinien być audyt energetyczny obiektu. On wskaże wszystkie obszary, które możesz zoptymalizować. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że żadna nowa inwestycja w firmie nie może obyć się bez analizy finansowej, która jest podstawą rozpoczęcia procesu. Bazując na danych z sieci, zrobiliśmy dla Ciebie zestawienie dwóch kluczowych parametrów: wysokość kosztu inwestycji do planowanego zwrotu z inwestycji.


– Oświetlenie LED – ROI 1-3 lat – niski koszt,
– Fotowoltaika – ROI 6-8 lat – wysoki koszt,
– Pompy ciepła – ROI 5-15 lat – średni koszt,
– Kogeneracja – ROI 5-10 lat – bardzo wysoki koszt.

 

Oznacza to, że modernizacja oświetlenia finansowana w zakładach produkcyjnych daje najszybszy zwrot z inwestycji spośród wszystkich metod oszczędności energii przy stosunkowo niskich kosztach początkowych. Dlatego dobrze jest zmodernizować cały zakład, żeby zapewnić sobie efektywność energetyczną i zadbać o środowisko. Warto rozpocząć inwestycje w oszczędności właśnie od wymiany oświetlenia na LED

Jak oszczędzać energię elektryczną w firmie? Najszybsza metoda oszczędność

Jednym z najszybszych sposobów na oszczędzanie energii w przemyśle jest modernizacja oświetlenia. W takich miejscach wykorzystywanie oświetlenia sztucznego jest obligatoryjne i wynika z konieczności utrzymania przynajmniej minimalnego wymaganego natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy (wartości te zostały zestawione w normie PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie”). Należy tu wspomnieć w szczególności o miejscach posiadających ograniczony dostęp do promieniowania słonecznego, np. wielkopowierzchniowe hale i istniejące obiekty, w których montaż okien czy świetlików jest niemożliwy oraz o zakładach, które pracują w przedsiębiorstwach w systemie 3-zmianowym, tam skala oszczędności będzie jeszcze większa.

Efektywne oszczędzanie energii w zakładzie produkcyjnym

Wymiana tradycyjnych opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Jest to także działanie służące poprawie warunków świetlnych realizowane poprzez podniesienie natężenia, ujednolicenie barwy światła i podniesienie współczynnika oddawania barw. Przykładem obrazującym skalę oszczędności po modernizacji oświetlenia jest porównanie źródeł światła LED oraz opraw sodowych.

Pobierz nagranie webinaru

Jak szybko i bez budżetu zredukować koszty energii

Szukasz sposobów na oszczędność energii?
Przygotowaliśmy webinar, który w 30 minut dostarczy Ci konkretne dane liczbowe i praktyczne informacje.

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki LED

Należy mieć na uwadze, że modernizacja oświetlenia przemysłowego to nie to samo co wymiana żarówek. Wymiana źródeł światła w zakładach powinna być poprzedzona audytem energetycznym oświetlenia. Poprawnie i szczegółowo wykonany audyt jest bazą do wykonania koncepcji i kalkulacji ukazujących działania przynoszące największe korzyści. Dopiero ten właściwie przeprowadzony proces jest podstawą do instalacji nowego systemu oświetlenia, którego celem jest ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Audyt 

Koncepcja 

Koncepcja - zmiany w oświetleniu

Kalkulacja

Kalkulacje, czyli analiza kosztów i zysków to o etap obrazujący potencjał związany z ograniczeniem zużycia energii w przedsiębiorstwie poprzez zastosowane rozwiązanie oraz jego zwrot z inwestycji. Ukazuje redukcję energii  i wydatków, na które wpływa nowy system oświetlenia. W celu przedstawienia, jak wymiana przestarzałego oświetlenia na nowoczesne LED może rzutować na oszczędności związane z oświetleniem obiektu, zestawiono koszty, jak i ich redukcję podczas 8-godzinnej pracy jedno i wielozmianowej średniej wielkości przedsiębiorstwa.

oszczędności w przemyśle

Po wymianie oświetlenia w zakładzie, pracując w systemie jednozmianowym, wydatki zmniejszają się o 9 000 zł, a gdy mowa o pracy trzyzmianowej to zaoszczędzona kwota zwiększa się do około 27 000 zł. Natomiast, jeśli do prostej kalkulacji dodane zostaną korzyści płynące ze sterowania oświetleniem oraz ograniczania strat wynikających z konstrukcji oprawy, zużycie energii elektrycznej może zmniejszyć się nawet o kolejne 30%.

Zapytasz, jakie przyniesie Ci to oszczędności? Postawienie na oświetlenie LED obniży Twoje rachunki za oświetlenie do 60%. Jeśli zainstalujesz sterowanie redukcja kosztów może sięgnąć nawet 90%.

Dobór automatycznego systemu sterowania oświetleniem

Zasada „wyłączaj światło” w przedsiębiorstwie w celu oszczędzania energii nie jest możliwym do zrealizowania rozwiązaniem. Zarządca obiektu nie ma możliwości doglądać pracowników, by Ci wyłączali oświetlenie. W związku z tym chcąc zachować bezpieczeństwo pracy i optymalizować zużycie energii warto zastosować system sterowania oświetleniem.

Celem systemu sterowania oświetleniem jest ułatwienie zarządzania oświetleniem oraz zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności pracy w obiekcie. Sterowanie może odbywać się w sposób przewodowy lub bezprzewodowy, manualny bądź automatyczny. W zależności od wyboru powyższego typu, działanie oświetlenia realizowane może być różnymi metodami. Dzięki automatycznej regulacji oraz wyposażeniu systemu w dodatkowe elementy, oszczędzanie energii staje się bardziej efektywne.

Do głównych funkcjonalności sterowania oświetleniem zaliczyć można zarządzanie grupami opraw, możliwość zaprogramowania im zadanych parametrów zmieniających się w czasie, automatyczną regulację czy wykrywanie błędów i usterek. Ich realizację ułatwia wyposażenie systemu w dodatkowe czujniki ruchu, obecności i natężenia światła dziennego oraz harmonogramy pracy. Dzięki nim możliwe jest ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie poprzez zmianę natężenia oświetlenia, jak i ograniczanie mocy opraw.

Wykres przedstawiający zużycie w trakcie cyklu dobowego - sposób ograniczenia zużycia energii w przemyśle

System sterowania to jeden ze sposobów na oszczędzanie energii w przemyśle – pozwala zredukować energię elektryczną pobieraną przez źródła światła. Powyższy wykres przedstawia uproszczony sposób działania instalacji oświetleniowej wyposażonej w sterowanie i czujniki natężenia promieniowania słonecznego. W okresie nocnym, kiedy oświetlenie sztuczne jest niezbędne do utrzymania właściwej ilości światła padającego na płaszczyznę, oprawy pracują z najwyższą mocą. Natomiast w ciągu dnia, kiedy do obiektu dociera światło dzienne, natężenie sztucznego oświetlenia jest redukowane. Mając na uwadze fakt, że w Polsce naturalne promieniowanie może być wykorzystywane ponad 11 h średniorocznie, regulacja mocy opraw znacznie wpływa na mniejsze zużycie energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowania instalacji. Co za tym idzie koszty związane z utrzymaniem zakładu przemysłowego, w szczególności podczas pracy wielozmianowej, istotnie się zmniejszają. Energia przeznaczona na działanie systemu oświetlenia w niektórych przypadkach może zostać ograniczona nawet o 90%.

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Stale rosnące ceny prądu zmuszają inwestorów do poszukiwań sposobów na to, jak oszczędzać energię w firmie. Jednym z kierunków jest montaż własnego źródła energii elektrycznej, czyli instalacji fotowoltaicznej. Indywidualne źródło prądu może w pełni bądź częściowo zaspokajać potrzeby na działanie zakładu. Rozwiązanie to może znacząco przyczynić się do zmniejszenia kosztów jego utrzymania. Należy pamiętać, że fotowoltaika w zakładzie przemysłowym może działać w jednym z trzech systemów:

  • On-grid, czyli wtedy, kiedy jest ona połączona z siecią elektroenergetyczną. W tym przypadku nadwyżkę wyprodukowanej energii można sprzedać dostawcy. 
  • Off-grid polegający na odłączeniu zakładu od publicznej sieci elektroenergetycznej. Wówczas wytworzona energia jest magazynowana w akumulatorach, które są jej nośnikiem.
  • Hybrydowym, czyli system łączący oba rozwiązania. W tym przypadku nadwyżka energii magazynowana jest w akumulatorach, a gdy te zostaną naładowane w pełni, to pozostałą jej część można sprzedać dostawcy. 
Fotowoltaika - sposób na to, jak oszczędzać energię w firmie.

Najwięcej możemy zaoszczędzić maksymalizując autokonsumpcję. Już 1 kWp zainstalowanej mocy jest w stanie wytworzyć około 900-1100 kWh energii w ciągu roku, pod warunkiem, że panele będą skierowane na stronę południową pod optymalnym kątem 30 stopni.

Wielkość własnej elektrowni dobierana jest zazwyczaj na podstawie zużywanej przez zakład energii elektrycznej oraz możliwości konstrukcyjnych budynku czy miejsca na gruncie. W przypadku obiektów przemysłowych jednak najczęściej wybierany jest montaż na dachach. Projektując instalację fotowoltaiczną, należy mieć także na uwadze ograniczenia z tym związane. Przede wszystkim wielkość systemu wpływa na konieczność wykonania dodatkowych pomiarów i uzyskania stosownych dokumentów. Każdy system instalowany na powierzchni dachu poprzedzony musi być analizą nośności. Średniej wielkości przedsiębiorstwo zazwyczaj inwestuje w instalację do 50 kWp. Wynika to z braku konieczności przygotowywania dodatkowych pozwoleń i dokumentów, a w szczególności projektu budowlanego. Tego typu instalacja jest w stanie wyprodukować nawet 50000 kWh energii w ciągu roku. A jej zwrot z inwestycji, z uwagi na stale wzrastające ceny energii, jest coraz krótszy.

Instalacja magazynu energii i wyposażenie obiektu w pompy ciepła

Optymalizację kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej w obiekcie przemysłowym zrealizować można również innymi metodami. Zarówno montaż magazynu energii, jak i wyposażenie obiektu w pompy ciepła pozwalają na maksymalne wykorzystanie mocy wyprodukowanej przez własną instalację fotowoltaiczną. Dzięki zastosowaniu obu rozwiązań wzrasta autokonsumpcja, a co za tym idzie także oszczędzanie.

Magazynowanie energii w akumulatorach jest jednym ze sposobów na oszczędzanie energii w przemyśle, bazującym na optymalizacji poboru prądu z sieci elektroenergetycznej. Nadwyżki wygenerowanej mocy przez moduły PV przekazywane są do magazynu, z którego później zasilane mogą być urządzenia znajdujące się w zakładzie. Dzięki temu energia zamiast być sprzedawana operatorom sieci po mniej korzystnych stawkach wykorzystywana może być w przedsiębiorstwie w całości albo w większej jej części. Profitem płynącym z posiadania magazynu energii jest również możliwość zmniejszenia szczytowych obciążeń w przypadku urządzeń dużej mocy. Dzięki temu moc zamówiona nie musi być tak wysoka, co wpływa korzystnie na obniżenie rachunków. Energia pochodząca z akumulatorów także może być pomocna w przypadku chwilowych braków napięcia w sieci.

 

Pompa ciepła - ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Współpraca fotowoltaiki z pompą ciepła, czyli dwóch źródeł energii odnawialnych, jest rozwiązaniem ekologicznym i oszczędnym, pozwalającym na ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie. Choć do ich działania potrzebne jest napięcie, którego do pracy wymaga sprężarka, to i tak często pozwala obniżyć koszty eksploatacji obiektu w porównaniu do konwencjonalnych systemów. Pompy ciepła w przemyśle najczęściej stosowane są do ogrzewania oraz chłodzenia, a także mogą stanowić źródło ciepłej wody użytkowej. W tym celu instalowane są różne typy urządzeń np. powietrze-woda czy solanka-woda. Podgrzany czynnik przekazywany może być m.in. do aparatów grzewczo/chłodniczo-wentylacyjnych i klimakonwektorów. Zwykle jedna pompa ciepła to za mało, dlatego łączy się je w zestawy, dzięki którym uzyskuje się większą moc grzewczą/chłodzącą.

 

Poszukiwanie innych sposobów na oszczędzanie energii w przemyśle

Istnieją także inne metody na ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie. W tym celu niezbędna jest obserwacja i pomiar miejsc, w których jest ona pobierana. Do tego wykorzystuje się systemy zarządzania energią. Pozwalają one na monitorowanie, kontrolowanie oraz sterowanie poszczególnymi elementami instalacji. Dzięki temu choćby gwarancja na zainstalowane oświetlenie, dotycząca czasu ich pracy, uwzględnia rzeczywiste warunki. Ponadto, takowy system pozwala na zaoszczędzenie czasu poświęconego na zlokalizowanie usterek, czy optymalizację poboru energii z sieci.

Dodatkowa generacja mocy biernej również może być powodem wysokiego rachunku za energię elektryczną. W celu obniżenia wydatków związanych z poborem prądu przez takowy zakład, wskazane jest zbilansowanie mocy czynnej oraz biernej. W niektórych przypadkach działania te realizuje się poprzez zastosowanie kompensatorów mocy biernej.

Pobierz nagranie webinaru

Jak szybko i bez budżetu zredukować koszty energii

Szukasz sposobów na oszczędność energii?
Przygotowaliśmy webinar, który w 30 minut dostarczy Ci konkretne dane liczbowe i praktyczne informacje.


Zobacz pozostałe artykuły


Najczęstsze problemy związane z oprawami LED w trudnych środowiskach

Jakie są najczęstsze problemy i wyzwania związane z używaniem opraw LED w trudnych środowiskach?

W oświetleniu przemysłowym często zdarza się, że oprawy LED montowane są w trudnych środowiskach. Różnorodność branż ma związek z mnogością czynników, które wpływają na jakość i poprawność działania instalacji oświetlenia.

Więcej Info

Jakie korzyści wynikają ze sterowania oświetleniem?

Inwestorzy podczas wymiany opraw na LED zastanawiają się jakie korzyści niesie ze sobą sterowanie oświetleniem. Żeby uprościć obsługę wielu źródeł światła i zwiększyć oszczędność energii przeznaczonej na oświetlenie, można zainstalować automatyczny układ regulacji.

Więcej Info

jak obliczyć zwrot z inwestycji przy modernizacji oświetlenia na LED

Jak obliczyć zwrot z inwestycji przy modernizacji oświetlenia na LED?

W obiektach przemysłowych sporą część kosztów związanych z utrzymaniem obiektu stanowi zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie. Dzieje się tak, gdyż w zakładach przemysłowych niezbędne jest utrzymanie komfortowych warunków pracy, które wpływają na jakość oraz efektywność wykonywanej działalności.

Więcej Info

jak obniżyć koszty energii elektrycznej w firmie

Jak obniżyć koszty za energię w przedsiębiorstwie? Kalkulator zużycia prądu za oświetlenie

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak obniżyć koszty energii elektrycznej w swojej firmie. Zazwyczaj nie ma na to jednej złotej zasady. Jednakże jest kilka uniwersalnych metod, które można zaaplikować w praktycznie każdym miejscu.

Więcej Info