dofinansowanie zus na wymianę oświetlenia

Bezpieczeństwo pracowników związane jest z odpowiednimi warunkami. W Polsce tylko w ubiegłym roku ponad 62 000 osób doznało urazów podczas pracy. Obrażenia nabyte podczas tych wypadków miały związek m.in. z kontaktem z przedmiotem ostrym, szorstkim (dane GUS, 2020). Żeby zapobiegać takim oraz podobnym niebezpiecznym zdarzeniom w przedsiębiorstwach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stworzył program prewencji wypadkowej. Jednostka ta co roku organizuje konkursy, w których o dofinansowanie na inwestycje związane z poprawą warunków pracy mogą starać się firmy oraz instytucje.

dofinansowanie na wymianę oświetlenia

Czy można otrzymać dofinansowanie ZUS do wymiany oświetlenia?

Dotacji podlegają działania zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dodatkowe środki w celu zakupu maszyn oraz ich zabezpieczenia, na zaopatrywanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, czy wyposażanie obiektu w inne urządzenia powodujące zmniejszenie ryzyka wypadków. Dofinansowanie ZUS można uzyskać także na wymianę oświetlenia miejsc oraz stanowisk pracy, co bezpośrednio wpłynie na wzrost komfortu, efektywności oraz bezpieczeństwa zatrudnionych osób. Ponadto dodatkowe środki można pozyskać na usługi doradcze, w tym wykonanie pomiarów natężenia światła realizowane przed wykonaniem projektu wymiany oświetlenia na led, to także obejmuje dane dofinansowanie.

Kto może starać się o dofinansowanie, jeśli planuje wykorzystać środki na wymianę oświetlenia?

Do konkursu może przystąpić każda firma będąca płatnikiem składek, począwszy od mikroprzedsiębiorstwa zatrudniającego do 9 pracowników, aż do dużego przedsiębiorstwa, które w swoim zespole posiada ponad 250 osób. Musi ona jednak spełnić kilka warunków obejmujących w szczególności:

wymiana oświetlenia dofinansowanie

Od uzyskania poprzedniego dofinansowania minęły przynajmniej 3 lata,

wymiana oświetlenia na led dofinansowanie

nie ma zaległości finansowych w stosunku do ZUS oraz Urzędu Skarbowego,

dofinansowanie na oświetlenie led

firma nie posiada statusu upadłości.

W takim przypadku wniosek o dotację z ZUS obejmujący m.in. środki na wymianę oświetlenia może zostać zakwalifikowany do procedury konkursowej.

Jaka jest wysokość dofinansowania do wymiany oświetlenia?

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa poziom dotacji może być różny. Najmniejsze firmy mają możliwość sfinansowania swoich inwestycji do 90% ich kosztów, gdzie limit sięga 139 000zł. Natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw maksymalną wysokością dotacji jest 500 000zł, w tym wypadku jednak finansowanie może stanowić jedynie 20% założonych wydatków.

dofinansowanie do wymiany oświetlenia

Możliwości sfinansowania inwestycji w zależności od wielkości firmy:

MIKROFIRMA

do 140 000zł, stanowiące 90% kosztów inwestycji

MAŁA FIRMA

do 210 000zł, stanowiące 80% kosztów inwestycji

ŚREDNIA FIRMA

do 340 000zł, stanowiące 60% kosztów inwestycji

DUŻA FIRMA

do 500 000zł, stanowiące 20% kosztów inwestycji

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że na inwestycję jaką jest wymiana oświetlenia, dofinansowanie można uzyskać na poziomie nawet 50 000 zł!

Jakie dane i załączniki należy podać podczas wypełniania wniosku?

projekt oświetlenia na hali

Wniosek o dotację wymaga podania podstawowych danych przedsiębiorstwa, płatnika składek. Należy uwzględnić w nim liczbę osób oraz rachunek bankowy dotyczący opłacania składek jak i oświadczenie spełniania warunków zawartych w regulaminie. Niezbędnym punktem jest również krótki opis planowanych działań inwestycyjnych.

Do wniosku o dofinansowanie na oświetlenie led należy dołączyć pomiary, które przedstawiają poziomy czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia pracowników oraz wpływających na ich spadek bezpieczeństwa na stanowisku pracy. W zależności od rodzaju czynnika niektóre z nich muszą być wykonane i zatwierdzone przez akredytowane jednostki badawcze. Ponadto wymogiem niezbędnym jest przedstawienie ofert oraz kosztorysów planowanych prac.

Jeśli chciałbyś złożyć wniosek o dofinansowanie na oświetlenie LED, skontaktuj się z nami, pomożemy w uzupełnieniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania.

Zapraszamy do kontaktu!

Hej,

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij formularz i zadaj je naszym specjalistom.

Pomożemy Ci w doborze optymalnych rozwiązań.

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


oświetlenie sodowe a ledowe

Różnice między oświetleniem sodowym, a ledowym

Przed wykonaniem modernizacji oświetlenia, warto zadać sobie pytania, czym charakteryzują się i jakie są różnice między oświetleniem sodowym a ledowym? Może być to pomocne przy wyborze nowych źródeł światła. Jest to istotne w oświetleniu ulicznym i dotyczy także obiektów przemysłowych.

Więcej Info

audyt oświetlenia wewnętrznego

Pomiar natężenia jako integralna część audytu oświetlenia

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych poprzedzona jest audytem, na który składa się pomiar natężenia oświetlenia. Jest to bardzo istotny element podczas realizacji wymiany źródeł światła na oprawy LED.

Więcej Info


Potrzebujesz pomocy
w wyborze oświetlenia?

Skontaktuj się z nami

+48 71 733 60 50

9.00 – 16.00

Wypełnij formularz

Napisz do nas